Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

Studijų programos tikslas - parengti pradinio ugdymo pedagogą, gebantį dirbti pradinį išsilavinimą teikiančiose ugdymo įstaigose, taikantį metodus, grįstus naujausiomis pedagogikos mokslo ir tyrimų žiniomis, technologijas, kuriantį, planuojantį ir organizuojantį kokybišką pradinių klasių mokinių ugdymą(si) su pagilintu ankstyvojo užsienio kalbos mokymu.

  • Fakultetas: Švietimo akademija
  • Valstybinis kodas: 6121MX063
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Pedagogika
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota (Akreditavimo įsakymas)