Karjeros valdymas (Kaune ir Vilniuje)

Baigę šią bakalauro studijų programą, tapsite kvalifikuotu karjeros valdymo specialistu. Čia įgysite šių gebėjimų:
• Teikti konsultacijas visais karjeros klausimais;
• Įvertinti bei suderinti darbuotojo karjeros poreikius ir organizacijos tikslus;
• Taikyti karjeros valdymo strategijas;
• Vertinti karjeros galimybes remiantis rinkos tendencijomis.

Karjeros valdymas: studijas pristatantis filmas

Studijuok Vilniuje arba Kaune
Karjeros valdymas – viena iš bakalauro studijų programų, kurias VDU siūlo Vilniuje. Studijuojantieji šią studijų programą Vilniuje turės tokias pats teises (mainų programos, stipendijos, bendrabutis), kurias turi ir kiti VDU studentai.

Daugiau informacijos

Darbo perspektyvos
Karjeros valdymo specialistų nuolat reikia didelėms verslo įmonėms, valstybinėms institucijoms, švietimo įstaigoms. Galėsite dirbti ne tik karjeros valdymo, bet ir personalo ar žmogiškų išteklių valdymo srityje, personalo atrankos, mokymo specialistais. Nuo 2017 m. sausio 1 d. karjeros valdymo specialistas taip pat privalės būti kiekvienoje vidurinėje mokykloje.

Tolesnės studijos
Vėliau studijas galėsite tęsti Socialinių mokslų srityje (Švietimas ir ugdymas, Sociologija, Rinkodara, Socialinė politika, Politikos mokslai, Vadyba, Edukologija ir Andragogika).

Mainų programos
Studijuodami taip pat galėsite pasinaudoti tarptautinių mainų galimybėmis ir išvykti studijoms į Vokietiją, Portugaliją, Vengriją, Lenkiją, Slovėniją, Kroatiją, Turkiją ir kitas šalis.

  • Fakultetas: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 612X20003
  • Studijų sritis: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis: Edukologija
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240