Filosofija ir politinė kritika

Programos Filosofija ir politinė kritika tikslas - rengti plataus humanitarinio profilio specialistus, filosofus, gerai žinančius klasikines, šiuolaikines filosofijos teorijas, išmanančius politinės kritikos stroves, gebančius analitiškai mąstyti bei kūrybiškai veikti įvairiose profesinėse ir pilietinėse situacijose, aktyviai įsijungti į viešas diskusijas, turinčius loginės analizės, argumentavimo, dialektinio mąstymo, fenomenologinės bei hermeneutinės metodologijos įgūdžius ir gebančius juos pritaikyti analizuojant bei vertinant šiuolaikinius socialinius ir politinius procesus. Pabaigus Filosofijos ir politinės kritikos studijas Vytauto Didžiojo universitete suteikiamas filosofijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

  • Fakultetas: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 612V50007
  • Studijų sritis: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis: Filosofija
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240