Marketingas ir pardavimai (Vilniuje nuo 2017 m. vasario)

Studijų programos „Marketingas ir pardavimai“ tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos marketingo specialistus sudėtingai veiklai marketingo ir pardavimų srityje, kurie turi: žinoti ir suprasti marketingo ir pardavimų srities ir jai artimų sričių naujausias žinias; turėti praktinių įgūdžių tirti ir įvertinti marketingo ir pardavimų aplinką, priimti sprendimus; inicijuoti, vykdyti ir vadovauti marketingo ir pardavimų projektams.

  • Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 621N50006
  • Studijų sritis: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis: Rinkodara
  • Studijų trukmė: I (2,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90