Europos ekonomika ir finansai (anglų kalba) (Kaune ir Vilniuje)

Bakalauro programos „Europos ekonomika ir finansai“ tikslas - parengti kvalifikuotus ekonomistus, galinčius analizuoti šiuolaikinius ekonomikos procesus dinamiškos integruotos aplinkos sąlygomis, išugdžiusius ekonominį mąstymą, suderinantį teorinį pasirengimą, reikalingą suvokti ekonominių reiškinių esmę, su praktiniu ekonominių procesų pažinimu, suvokiančius ekonominius procesus kaip visumą, susiejančius ekonominės analizės ir valdymo instrumentus mikro ir makro lygiuose, žinančius Europos ekonomikos istoriją ir teisę, pasirengusius profesinei veiklai tarptautinėse Europos verslo ir finansų bei viešojo sektoriaus organizacijose ir institucijose, gebančius argumentuotai diskutuoti ne mažiau kaip dviem pagrindinėmis Europos šalių kalbomis.

  • Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 612L10011
  • Studijų sritis: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis: Ekonomika
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ekonomikos bakalauras
  • Studijų programos specializacijos: Prancūzijos ekonomika ir kultūra; vokietijos ekonomika ir kultūra; ispanijos ekonomika ir kultūra
  • Akredituota iki: 2018-06-30 (Akreditavimo įsakymas)