Marketingo vadyba (Kaune ir Vilniuje)

Marketingo vadybos studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos marketingo specialistus, galinčius dirbti įvairaus profilio įmonių marketingo padalinių vadovais, vadovų referentais, marketingo specialistais, konsultantais, gebančius tyrinėti ir pritaikyti marketingo vadybos įgūdžius bei žinias savarankiškai veiklai ir tolesniam mokymuisi. Baigę studijas „Marketingo vadyba“, absolventai gebės priimti sprendimus sprendžiant marketingo problemas, inicijuoti ir vykdyti įvairius marketingo projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinio marketingo vadybos veiklos srityse ir verslo aplinkose.

  • Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121LX028
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Rinkodara
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240