Rytų Azijos regiono studijos (priėmimas 2017 m.)

Magistrantūros studijų programa „Rytų Azijos regiono studijos“ yra skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius adekvačiai orientuotis Rytų Azijos regiono politiniuose, ekonominiuose bei kultūriniuose procesuose, lemiamuose visuotinės globalizacijos, mokančius išgryninti specifinius regioninius bruožus, sugebančius analizuoti pasaulio įvykius ir pritaikyti tą patirtį Lietuvai, išmanančius Rytų Azijos regiono bendravimo ypatumus.

  • Fakultetas: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 621L20007
  • Studijų sritis: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis: Politikos mokslai
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120