Švietimo vadyba

Studijų programa „Švietimo vadyba“ yra skirta parengti edukologijos magistrus – švietimo vadybos srities specialistus, gebančius dirbti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, verslo organizacijose personalo karjeros planavimo ir mokymo organizavimo srityse, projektuoti ir organizuoti ugdymo turinį, įvairiuose švietimo sistemos lygmenyse.

Kartu su Švietimo vadybos magistro diplomu bus suteiktas UNESCO Tarptautinio švietimo biuro (IBE - International Bureau of Education) sertifikatas Curriculum Design and Development (Mokymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas).

UNESCO Tarptautinis švietimo biuras (IBE) veikia visame pasaulyje mokymo turinio ir metodų kūrimo bei globalaus švietimo srityje. Vykdydamas šią magistro programą Vytauto Didžiojo universitetas tampa Centrinės ir Rytų Europos, Centrinės Azijos globalaus švietimo ir mokymo turinio ekspertiniu centru. Panašios UNESCO IBE studijų programos veikia Pietų Amerikos, Afrikos, ir Arabų šalyse.

Svarbu! Ištęstinių studijų studentams UNESCO IBE sertifikatas (Curriculum Design and Development) teikiamas pagal individualų pageidavimą prisijungus prie nuolatinių studijų srauto.

  • Fakultetas: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211MX022
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai
  • Studijų kryptis: Edukologija
  • Studijų trukmė: NL (2); I (3)
  • Programos apimtis kreditais: 120