Finansai

Studijų programos „Finansai“ tikslas – rengti kvalifikuotus finansų specialistus, įsisavinusius šiuolaikines finansų valdymo teorijas ir metodus, išsiugdžiusius sisteminį požiūrį į makroekonominius procesus ir finansų valdymą mikrolygyje, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti procesus, vykstančius finansų sistemoje ir verslo struktūrose, sekti mokslo ir praktikos naujoves finansų srityje bei taikyti jas profesinėje veikloje globalioje tarpkultūrinėje aplinkoje.

  • Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX042
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Finansai
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120