Socialinis darbas

Socialinio darbo magistro studijų programos paskirtis yra parengti aukštos kvalifikacijos socialinį darbuotoją gebantį inovatyviai veikti įvairiose socialinio darbo profesinėse ir akademinėse srityse, reikalaujančiose tarptautinių tyrimų įrodymais grįstų teorijų ir inovatyvių socialinio darbo praktikos metodų bei intervencijų išmanymo ir vertinimo įvairiuose profesiniuose kontekstuose, socialinio darbo tyrimų inicijavimo bei įgyvendinimo, inovatyvių socialinių programų, paslaugų kūrimo bei nacionalinės ir tarptautinės socialinės politikos įtakojimo. Baigus studijas suteikiamas socialinio darbo krytpies socialinių mokslų magistro laipsnis.

  • Fakultetas: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX060
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Socialinis darbas
  • Studijų trukmė: NL (2); I (3)
  • Programos apimtis kreditais: 120