Karjera ir profesinis konsultavimas (priėmimas nevykdomas)

„Karjera ir profesinis konsultavimas“ studijų programa Vytauto Didžiojo universitete yra skirta rengti švietimo ir ugdymo specialistus, atliekančius šias funkcijas: -    asmens ir tikslinės grupės mokymo/si poreikių pagal amžiaus grupes nustatymas; -    besimokančių ir dirbančių asmenų karjeros galimybių, apžvelgiant jų potencialą darbo rinkoje, įvertinimas; -    duomenų, reikalingų projektų vykdymui, konsultavimui karjerai ir mokymo/si proceso organizavimui sisteminimas ir analizavimas; -    formalaus ir neformalaus mokymo/si planavimas ir programų bendruomenėms, organizacijoms ir mokykloms parengimas ir įgyvendinimas; -    asmens, įvairių tipų organizacijų konsultavimas personalo mokymo, karjeros planavimo, profesinio tobulėjimo klausimais; -    karjeros plano besimokantiems ir dirbantiems asmenims parengimas ir konsultavimas juos įgyvendinant; -    švietimo paslaugų teikimo įmonėms, organizacijoms, mokykloms ir bendruomenėms koordinavimas; -    švietimo paslaugų kokybės vertinimas organizacijose, mokymo įstaigose ir bendruomenėse.

  • Fakultetas: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 612X30002
  • Studijų kryptis: Andragogika
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Andragogikos bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados
  • Vykdymo vieta: Kaunas