Psichologija

STUDIJŲ REZULTATAI

Asmuo įgijęs socialinių mokslų bakalauro laipsnį, gebės:
  • Atpažinti bazines psichologijos sritis bei pagrindines psichologo veiklos kryptis.
  • Paaiškinti bazinius individų, grupių, organizacijų bei visuomenės elgsenos psichologinius dėsningumus.
  • Pritaikyti psichologinės diagnostikos metodus bei kitas psichologinio tyrimo priemones.
  • Įvertinti asmens problemos pobūdį, jo potencialą ir stipriąsias savybes, numatyti pagalbos priemones.
  • Pristatyti visuomenei psichologo profesiją, veiklą ir jos rezultatus.
  • Dirbti komandoje lygiavertiškumo principu, bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis ir klientais.
  • Atlikti empirinius psichologinius tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias praktikoje.
  • Kurti mokymo programas, organizuoti mokymus, susijusius su asmens psichologiniu funkcionavimu.
  • Mokyti individualiai ir grupėse psichikos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdų.
  • Priimti atsakomybę dirbti laikantis psichologo darbo etikos principų.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Ispanija, Italija, Lenkija, Portugalija, Švedija, Estija, Norvegija, JAV.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę studijas ir įgiję socialinių mokslų bakalauro laipsnį, absolventai gali dirbti psichologo arba psichologo asistento darbą švietimo (mokslo ir mokymo), socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos įstaigose, pramonės bei viešojo administravimo įmonėse. Studijas galima tęsti mokyklinės, sveikatos, organizacinės psichologijos ir kitose psichologijos krypties, o taip pat kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Atliekama keturių tipų praktika, institucijose su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Psichologijos pažintinė praktika (4kr., pirmaisiais metais), kurios tikslas – gilinti asmeninį ir profesinį savęs pažinimą bei susipažinti su pagrindinėmis psichologo darbo veiklomis. Studentai susipažįsta su psichologo darbu įvairiose institucijose (švietimo, sveikatos apsaugos sistemose, mokslo ir verslo organizacijose). Psichologijos kvalifikacinė praktika I (4kr., ketvirtaisiais metais), kurios tikslas – mokytis profesinės veiklos, ugdyti pagrindinius psichologo darbo įgūdžius aiškiai struktūruotoje aplinkoje neviršijant savo kompetencijos ribų. Psichologijos kvalifikacinė praktika II (4kr., ketvirtaisiais metais), kurios tikslas – ugdyti naujus ir stiprinti įgytus psichologo darbo įgūdžius. Psichologijos priešdiplominė praktika (4kr., ketvirtaisiais metais), kurios tikslas įtvirtinti įgytus psichologo darbo įgūdžius, esant profesiniai priežiūrai juos taikyti realioje darbo vietoje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis darbas