Diplomatija ir tarptautiniai santykiai (anglų kalba)

STUDIJŲ REZULTATAI

• Pasirengti dirbti, panaudojant teorines žinias, diplomatijos ir tarptautinių santykių praktikose. • Gebėti teoriškai analizuoti reikšmingas tarptautinių santykių problemas. • Gebėti įvertinti savo įgytą patirtį nuolat besikeičiančių socialinių praktikų kontekste, lanksčiai ją pritaikyti Lietuvos ir tarptautinėje darbo rinkoje. • Gebėti nuolatos savarankiškai mokytis, sekti naujausius įvykius ir panaudoti įgytas analizės žinias juos vertinant. • Įgyti įgūdžius, būtinus išryškinti ir analizuoti pagrindines problemas, iškylančias profesinės veiklos srityse. • Įgyti aukštą profesinio mąstymo kultūrą.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Programos absolventai gali dirbti LR vyriausybinėse institucijose, LR užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse, prekybos ir kultūros atstovybėse užsienio šalyse, dirbti tarpvyriausybinėse, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijose, verslo organizacijose, kurių veikloje tarptautiniai ryšiai ir tarptautinių kontaktų palaikymas yra svarbūs. Jie gali tęsti studijas politikos mokslų doktorantūroje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Diplominis darbas. Studijų programa baigiama magistro diplominio darbo gynimu.