Tarptautinės studijos ir praktika

Pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis Vytauto Didžiojo universitetas bendradarbiauja su daugiau nei 150 mokslo ir studijų institucijų iš 40 pasaulio šalių Europoje, Azijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. Bendradarbiaujant su Bolonijos, Liublianos, Corvinus ir Sankt Peterburgo universitetais yra įgyvendinama bendrojo laipsnio magistro programa MIREES, su Mičigano valstijos universiteto Teisės koledžu vykdoma sertifikatinė programa. Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu su Talino ir Latvijos universitetais įsteigta Baltijos doktorantūros mokykla, su Latvijos, Tartu ir Turku universitetais rengiami bendri leidiniai ir elektroniniai žurnalai. Nuo 1999 m. universitetas dalyvauja „Erasmus+“, o nuo 2003 m. – ir „Campus Europae“ programoje. Vasarą universitete organizuojamos įvairios tarptautinės mokyklos.

2015 m. laipsnį suteikiančioms ir dalinėms studijoms  į VDU atvyko daugiau nei 700 užsienio studentų, iš VDU į užsienio universitetus studijuoti bei atlikti praktiką užsienio įmonėse bei organizacijose išvyko daugiau nei 400 studentų.

„Erasmus+“ studijos ir praktika

Nuo 1999 m. universitetas dalyvauja „Socrates / Erasmus“ (nuo 2008 m. – „LLP / Erasmus“; nuo 2014 m. – „Erasmus+“) programoje.  Jos dėka studentai gauna kalbinių ir švietėjiškų žinių, pažįsta kultūrą, sužino Europos šalių patirtis jų studijuojamų disciplinų srityje.

Nuo 2008 m. pagal Erasmus mainų programą VDU studentai praktiką gali atlikti įvairiose užsienio organizacijose bei įmonėse. Pagrindinis šios praktikos tikslas – padėti studentui prisitaikyti prie Europos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą. Į 3 mėnesių profesinę praktiką bet kurioje iš 27 ES šalių bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šveicarijoje, Kroatijoje ar Makedonijoje išvyksta konkurso būdu atrinkti studentai, kurių kelionės ir pragyvenimo svečioje šalyje išlaidas padengia skirta stipendija. Plačiau apie „Erasmus+“ praktiką skaitykite čia.

„Erasmus+“ studentams

Šiandien VDU turi daugiau nei 270 „Erasmus+“ partnerinių mokslo ir studijų institucijų beveik 40 šalių. Per pastaruosius septynerius „Erasmus“ programos įgyvendinimo universitete metus, semestro studijoms ar praktikai į užsienį išvyko 1740 studentų. Plačiau apie „Erasmus+“ studijas skaitykite čia.

„Erasmus+“ dėstytojams ir administracijos darbuotojams

VDU dėstytojai bei administracijos darbuotojai taip pat turi galimybę pasinaudoti „Erasmus+“ programa. Dėstytojai gali išvykti „Erasmus+“ dėstymo vizitui į pasirinktą partnerinę mokslo ir studijų instituciją (MSI). Daugiau apie tai skaitykite čia. Administracijos darbuotojai taip pat gali išvykti mokymosi vizitui į vieną iš VDU partnerinių „Erasmus+“ AMI, ar įmonę / organizaciją. Plačiau apie tai skaitykite čia.

„Campus Europae“ mainai

2003 m. universitetas pirmasis Lietuvoje prisijungė prie „Campus Europae“ universitetų tinklo. 19 vienijamų universitetų tikslas – skatinti studentus mokytis užsienio kalbų (pirmąjį semestrą studentai be specialybinių dalykų dar mokosi ir šalies, į kurią atvyko, kalbos, o antrąjį semestrą jau lanko paskaitas vietos kalba), įgyti ne tik mokslinių ir praktinių, bet ir kultūrinių bei socialinių žinių, užmegzti naudingus profesinius ryšius. Plačiau apie „Campus Europae“ studijas skaitykite čia.

Dvišaliai mainai

Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su užsienio universitetais partneriais nuo 2009 m. rudens semestro įsteigė VDU Mainų programų stipendiją studentams, vykstantiems pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis. Šios stipendijos tikslas – skatinti studentus vykti į užsienį tam, kad galėtų pagilinti savo studijų krypties žinias, surinkti papildomos informacijos atliekamiems moksliniams darbams ar tyrimams, bendrauti su kitų šalių, kultūrų žmonėmis, o vėliau – įgytas žinias pritaikyti praktikoje.

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs daugiau nei 170 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su mokslo ir studijų institucijomis iš 52 pasaulio valstybių Europoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Šių sutarčių pagrindu vykdomi ne tik studentų, tačiau ir personalo mainai, stažuotės, organizuojami įvairūs seminarai ir konferencijos, rengiami bendri projektai, atliekami moksliniai tyrimai. Plačiau apie galimybę gauti VDU mainų programų stipendiją skaitykite čia.

Tarptautinės vasaros mokyklos

VDU organizuoja įvairias tarptautines vasaros mokyklas. Seniausias tradicijas turintys, užsienio studentų bei lietuvių, gyvenančių svetur, puikiai vertinami yra „Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai“. Keturios savaitės skirtos ne tik kalbai tobulinti, bet ir pažinti lietuvių gyvenimo būdą, aplankyti istorines vietas, smagiai praleisti laisvalaikį. VDU taip pat bendradarbiauja su JAV Lietuvių Bendruomene ir kuruoja jų iniciatyva veikiančią Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS)” programą. Pasaulio lietuvių universitetas į Kauną kviečia studentus ir iš kitų užsienio šalių dalyvauti „Summer Internship Program (SIP)” programoje. SIP dalyviai nebūtinai turi kalbėti lietuviškai ar turėti lietuviškas šaknis – laukiami visi, susidomėję Lietuva ir galimybe čia įdomiai bei naudingai praleisti vasarą.

Daugiau apie tarptautinius ryšius

Tarptautinių ryšių departamentas