Stojimo lengvatos

Atleidimas nuo registracijos mokesčio

Asmenys, pakviesti studijuoti universitete, turi sumokėti registracijos mokestį. Neįgalieji, kurių darbingumo lygis 0-25 proc. nuo registracijos mokesčio yra atleidžiami. Šie asmenys kartu su studijų sutarties patvirtinimui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos mokesčio kvito priėmimo komisijai turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Lengvatos skaičiuojant konkursinį balą

Jei stojantysis yra atleistas nuo brandos egzaminų ir jo brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoj nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai. Jeigu stojantysis neturi numatyto dalyko metinio pažymio, laikoma, kad to dalyko metinis pažymys yra „nulis“.

Daugiau informacijos teikia

Studijų informacijos centras