Papildomųjų studijų programos

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Gamtos mokslų fakultetas

Aplinkotyra ir ekologija

Molekulinė biologija ir biotechnologija

Energija ir aplinka

Biochemija

Taikomoji biotechnologija

Humanitarinių mokslų fakultetas

Informatikos fakultetas

Taikomoji informatika

Katalikų teologijos fakultetas

Šeimotyra

Religinis švietimas

Menų fakultetas

Kultūros paveldas ir turizmas
Kūrybinės industrijos
Meno kuratorystė
Teatrologija ir scenos menų vadyba

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai

Šiuolaikinė Europos politika

Socialinė ir politinė kritika

Integruota komunikacija

 Europos Sąjungos viešoji politika ir administravimas

Valstybės institucijų administravimas

Žurnalistika ir medijų analizė

Socialinių mokslų fakultetas

Švietimo vadyba

Socialinis darbas

Taikomoji sociologija

Socialinė antropologija

Teisės fakultetas