Papildomosios studijos

Papildomosios studijos kolegijų absolventams – tai studijos, apimančios pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į antrosios pakopos studijų programas (nors šie dalykai yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms).

Papildomųjų studijų programas gali rinktis ne tik kolegijų absolventai, ketinantys studijuoti magistrantūroje, bet ir bakalauro studijų studentai, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties pirmosios pakopos studijų programas.

Papildomųjų studijų programų klausytojai moka 50 proc. studijuojamo dalyko kredito kainos.

Papildomųjų studijų programas sudaro ir studijas organizuoja katedra, į kurios magistrantūros studijų programą pretenduoja studentas.

Dokumentų priėmimas

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas registracija vyksta internetu: http://priemimas.vdu.lt/papildomosios arba atvykus į papildomąsias studijas organizuojantį fakultetą. Prašymus galima pateikti iki rugpjūčio 25 dienos.

Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedelio kopijas. Įvertinę stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus asmeniškai susiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.

Bendroji informacija apie priėmimą į papildomąsias studijas

Akademinių reikalų tarnybos Studijų skyrius

  • S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 963
  • El. paštas sg@art.vdu.lt

Informacija apie papildomųjų studijų programas

Išsamesnę informaciją apie papildomųjų studijų programas teikia jas organizuojantys fakultetai.