Magistrantūros studijos

Magistrantūros studijų programos skirtos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir gebėjimo jas analizuoti bei taikyti. Asmenims, baigusiems magistrantūros studijų programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties (šakos) magistro laipsnis. Baigusiems teologijos studijų programas suteikiamas teologijos licenciato laipsnis.

Magistrantūros studijų trukmė – 1,5–2 metai. Magistrantūros studijos skiriamos į du etapus: pirmąjį, kurio metu studijuojami privalomieji bei pasirenkamieji dalykai, atliekami tiriamieji darbai, projektai, ir antrąjį, kurio metu rengiamas magistro diplominis darbas (paskutinį semestrą).

Kur stoti?

Peržiūrėkite Magistrantūros studijų programų katalogą. Išsamesnė informacija apie magistrantūros studijų programas teikiama fakultetuose.

Kaip įstoti?

Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties bakalauro studijas, nurodytas magistrantūros studijų programos apraše. Baigusiems kitos krypties bakalauro studijas arba neuniversitetines profesinio bakalauro (kolegines) studijas organizuojamos papildomosios studijos, kurių turinį ir apimtį nustato magistrantūros studijų programos komitetas.

Fakultetų reikalavimai ir konkursiniai kriterijai pateikiami priėmimo į antrosios pakopos studijas taisyklėse.

Informacija apie priėmimą į magistrantūros studijas

Akademinių reikalų tarnybos Studijų sektorius

  • S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 963
  • El. paštas sg@art.vdu.lt

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Gamtos mokslų fakultetas

Humanitarinių mokslų fakultetas

Informatikos fakultetas

Katalikų teologijos fakultetas

Menų fakultetas

Muzikos akademija

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Socialinių mokslų fakultetas

Teisės fakultetas