Priėmimas į doktorantūros studijas

Priėmimas į doktorantūros studijas yra vykdomas 18-oje mokslo krypčių.

Motyvacinių pokalbių kalendorius 2018 m.

Fiziniai ir biomedicinos mokslai

Biochemijos mokslo kryptis

Biofizikos mokslo kryptis

Biologijos mokslo kryptis

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Informatikos mokslo kryptis

Socialiniai mokslai

Ekonomikos mokslo kryptis

Edukologijos mokslo kryptis

Politikos mokslų kryptis

Psichologijos mokslo kryptis

Sociologijos mokslo kryptis

Teisės mokslo kryptis

Vadybos mokslo kryptis

Humanitariniai mokslai

Etnologijos mokslo kryptis

Filologijos mokslo kryptis

Filosofijos mokslo kryptis

Istorijos mokslo kryptis

Menotyros mokslo kryptis

Teologijos mokslo kryptis

Daugiau informacijos teikia

Doktorantūros mokykla