Finansinė parama

Vytauto Didžiojo universitete studijuodami studentai gali tikėtis įvairios paramos, kurią teikia tiek pats universitetas, tiek kitos valstybinės įstaigos, organizacijos ar privatūs asmenys. Šia parama universitetas skatina studentus mokytis, siekti akademinių aukštumų; aktyviai dalyvauti universiteto bendruomenės gyvenime; atstovauti universitetą bei garsinsi jo vardą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, mokslo, meno, sporto ir (ar) visuomeninės veiklos srityse. Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, yra sudarytos sąlygos ją palengvinti, o neįgaliesiems – realizuoti savo studijų lūkesčius. Šis universiteto siekis sudaryti palankias studijų sąlygas skatinant, remiant ar teikiant lengvatas studentams – viena iš socialiai atsakingo universiteto modelio apraiškos formų, kurią Vytauto Didžiojo universitetas nuosekliai įgyvendina praktinėje savo veikoje nuo pat jo atkūrimo laikotarpio.

Aktualu:

Daugiau informacijos

Studentų reikalų tarnyba

  • S. Daukanto g. 27–210, 44249 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 977, (8 37) 751 175
  • Faksas (8 37) 327 977
  • El. paštas info@srt.vdu.lt

Fakultetų dekanatai

Dekanatų kontaktus rasite www.vdu.lt/fakultetai.