Karjeros planavimas

Studentų karjeros projektavimas universitete

Kiekvienam stojančiajam į universitetą aktualu žinoti, kokias ateities perspektyvas suteiks įgytas aukštojo mokslo diplomas, kaip sukauptas žinias ir praktinius įgūdžius įvertins būsimieji darbdaviai. Universitete studentai lavina mąstymą, dalyvauja akademiniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, įgyja aktyvios praktinės ar (ir) savanoriškos veiklos įgūdžių. Visa tai studentams padeda suprasti, kaip universitete įgytos teorinės žinios galėtų ir turėtų būti panaudojamos profesinėje veikloje. Siekiant studentams nepasiklysti asmeninės karjeros kelyje, patarti ir pagelbėti, Vytauto Didžiojo universitete buvo įsteigtas Karjeros centras.

VDU Karjeros centro teikiamos paslaugos studentams:

  • konsultacijos karjeros klausimais;
  • pagalba rengiant gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką;
  • pagalba rengiantis pokalbiui dėl darbo, praktikos atlikimo ar savanoriškos veiklos;
  • įvairūs karjeros projektavimo renginiai: praktiniai seminarai, paskaitos, susitikimai su darbdaviais, Karjeros dienos ir kt.;
  • praktikos, savanorystės ir darbo vietų pasiūlymai.

VDU Karjeros centro teikiamos paslaugos darbinės/praktinės/savanoriškos veiklos organizatoriams:

  • Karjeros projektavimo renginiai: Karjeros dienos, paskaitos, susitikimai ir pan.
  • Praktikos, savanorystės, darbo vietų pasiūlymų tikslinė sklaida universitete;
  • Tarpininkavimas su tikslu užmegzti kontaktus tarp universiteto atsakingo padalinio ir įmonės/organizacijos/institucijos

Daugiau apie Karjeros centro veiklas