Pažymos ir pažymėjimai

Studento pažymėjimas tai – oficialus dokumentas, kuris įrodo studento statusą universitete. Šiuo metu galioja du studentų pažymėjimų tipai – Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) ir Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC).

Lietuvos studento pažymėjimas (LSP)

Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) – vienintelis Lietuvos oficialus dokumentas, įrodantis studentų statusą, kurio prireiks:

 • Įėjimo į studijų dalykų tarpinių studijų atsiskaitymo ir egzamino kontrolei
 • Įėjimo į bendrabutį kontrolei
 • Naudojantis universiteto bibliotekos paslaugomis
 • Jei esate nuolatinių ar dieninių studijų studentas, su LSP tarpmiestiniu viešuoju transportu galite važiuoti 50% pigiau, o tarpmiestiniu viešuoju transportu – net 80% pigiau
 • Visų studijų formų studentai su LSP dalyvauja nuolaidų programoje, kuri leidžia naudotis nuolaidomis pirkiniams, pramogoms bei įvairioms paslaugoms visoje Lietuvoje. Nuolaidų sąrašą rasite http://www.lsp.lt tinklapyje

Kaip gauti LSP?

 • Registruokitės http://www.lsp.lt tinklapyje
 • Kai LSP sistema patvirtins, įkelti savo nuotrauką
 • Skiltyje „Mano LSP“ pasirinkti „Užsisakyti naują LSP“
 • El.paštu pranešimu būsite informuoti, kai LSP bus pagamintas
 • Kol lauksite pranešimo, prisijungęs http://www.lsp.lt tinklapyje, galite sužinoti savo LSP užsakymo būseną
 • Pasirinkite „Swedbank“ padalinį, į kurį turi būti pristatytas LSP
 • Pasirinkite dieną ir laiką, kada atvyksite atsiimti LSP
 • Apmokėkite internetu arba atsispausdinkite mokėjimo kvitą, su kuriuo už LSP galėsite susimokėti banko padalinyje
 • Atsispausdink LSP išdavimo sutartį
 • Atvykdamas atsiimti LSP, atsineškite LSP išdavimo sutartį ir ją pasirašykite „Swedbank“ darbuotojo akivaizdoje
 • Jei dar neapmokėjote už LSP gamybą, atlikite apmokėjimą
 • Atsiimkite LSP.
 • Jei atsiimdamas LSP pastebėsite netikslumų, apie tai informuokite „Swedbank“ darbuotoją ir nepriimkite LSP

Kaip prasitęsti LSP?

 • Registruokitės http://www.lsp.lt tinklapyje
 • Skiltyje „Mano LSP“ pasirinkite „Prasitęsti LSP galiojimą“
 • Pasirinkite „Swedbank“ padalinį ir laiką, kuriuo atvyksite prasitęsti LSP
 • Atsispausdinkite mokėjimo kvitą arba pasirinkite mokėjimą internetu
 • Laiku atvykite į pasirinktą „Swedbank“ padalinį
 • Atlikite apmokėjimą, jei nemokėjote internetu
 • Gaukite LSP galiojimo hologramą

Kiek kainuoja LSP?

 • Naujo LSP išdavimas kainuoja 20 – 60 Lt, priklausomai nuo studento studijų trukmės: 10 Lt už kiekvienus studijų metus + banko mokestis
 • LSP galiojimo pratęsimas metams kainuoja 11 Lt + banko mokestis

Įmoką už LSP studentas gali sumokėti ir ne „Swedbank“, tačiau su savimi atsinešti mokesčio sumokėjimą patvirtinantį kvitą.

SVARBU: LSP naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, todėl studento pažymėjimu reikia naudotis atsakingai: laiku prasitęsti jo galiojimą, nes naudotis galima tik galiojančiu LSP, o baigus studijas grąžinti Vytauto Didžiojo universiteto studentų atsiskaitymo su universitetu tvarkos apraše nurodyta procedūra.

Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC)

Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC) – vienintelis tarptautinis studento pažymėjimas, išduodamas aukštųjų mokyklų (kolegijų bei universitetų) nuolatinių studijų studentams, kurio prireiks:

 • Vykstant į užsienį pagal tarptautines ar dvišales studijų mainų programas ir (ar) kitais tikslais
 • Su ISIC tarpmiestiniu viešuoju transportu galite važiuoti 50% pigiau, o tarpmiestiniu viešuoju transportu – net 80% pigiau
 • Naudojantis juo, kaip nuolaidų kortele, kuri suteiks nuolaidas 120 pasaulio valstybių ir daugiau kaip 1000 nuolaidų Lietuvoje. Nuolaidų sąrašą rasite tinklapyje http://www.isic.lt/

ISIC pažymėjimas galioja net 16 mėn. skaičiuojant nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 d.  iki kitų metų pabaigos. Baigiamųjų kursų studentams ISIC pažymėjimas galioja iki spalio 1 d.

Kaip gauti ISIC?

 • Kreiptis į Studentų reikalų departamentą (S. Daukanto g. 27-210)
 • Turėti: 3 x 4 cm dydžio dokumentinę nuotrauką; 30–33 Lt – metinė pažymėjimo kaina, priklausanti nuo papildomų paslaugų; asmens tapatybės dokumentą

ISIC pagaminamas per keletą minučių.

Pažymos

Pažymos – oficialūs Vytauto Didžiojo universiteto dokumentai, kurie yra skirti jų reikalaujančioms konkrečioms įstaigoms ir (ar) institucijoms. Pažymose yra fiksuojama su studento statusu universitete susijusi informacija, kuri yra tvirtinama įgaliotų šiuos dokumentus pasirašyti administracijos darbuotojų parašais bei antspaudu.

Pažyma apie studento statusą universitete

Pažyma apie studento statusą universitete – oficialus universiteto dokumentas skirtas konkrečiai institucijai (pvz.: Socialinės paramos ar Socialinės rūpybos skyriui, Komunaliniam ūkiui, Seniūnijai, Savivaldybei, Mokymo įstaigai, Teritorinei ligonių kasai, Teismui, Darbo biržai ir pan.), kuriuo pažymima, jog studentas studijuoja Vytauto Didžiojo universitete. Šiame dokumente yra nurodoma:

 • Studijų forma, pakopa bei kursas
 • Akademinis padalinys, kuriame studentas studijuoja
 • Įvardijama numatoma studento studijų baigimo data

Pažymos išduodamos lietuvių ir / ar anglų k. tiek studijuojantiems, tiek esantiems akademinėse atostogose ar turintiems laisvo klausytojo statusą, taip pat išbrauktiems iš studentų sąrašų studentams – atitinkamas statusas yra fiksuojamas pažymos turinyje.

PASTABA: Šis dokumentas nėra Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) atitikmuo.

Kaip gauti pažymą?

Visų studijų pakopų bei studijų formų studentams pažymos yra išduodamos Studentų reikalų departamente (S. Daukanto g. 27-206). Atvykstant reikia žinoti institucijos, kuriai bus adresuota pažyma, tikslų pavadinimą. Pažyma yra išduodama iš karto.

 • Studentų priėmimo laikas I–V 9.00–17.00 val.

Pažymos apie stipendijų išmokas

Pažyma apie stipendijų išmokas – oficialus universiteto dokumentas skirtas konkrečiai institucijai (pvz.: Socialinės paramos ar Socialinės rūpybos skyriui, Komunaliniam ūkiui, Seniūnijai, Savivaldybei, Mokymo įstaigai, Teritorinei ligonių kasai, Teismui, Darbo biržai ir pan.), kuriuo konstatuojama, kiek studentui Vytauto Didžiojo universitete buvo išmokėta stipendijų, nurodant jų dydžius, už konkretų laikotarpį. Šiame dokumente yra nurodoma:

 • Pažymos data ir numeris
 • Studento vardas, pavardė ir asmens kodas
 • Akademinis padalinys, kuriame studentas studijuoja
 • Studijų kursas, pakopa bei forma
 • Laikotarpis už kurį yra pateikiama pažyma
 • Lentelėje nurodomas laikotarpis mėnesiais, priskaičiuota, atskaičiuota ir išmokėta pinigų suma bei bendra pinigų suma

Pažymos išduodamos lietuvių k.

Pažymos išduodamos tiek studijuojantiems, tiek esantiems akademinėse atostogose ar turintiems laisvo klausytojo statusą, taip pat išbrauktiems iš studentų sąrašų studentams.

Kaip užsisakyti pažymą?

Studentai, norintys užsakyti pažymą apie stipendijų išmokas, gali tai padaryti standartizuoto el. laiško pagalba:

 • Užpildykite intraneto sistemos „FirstClass“ konferencijoje Studentų savitarna → Pažymos studentams → Pažymos apie stipendijų išmokas esantį  „Pažymos apie stipendijų išmokas užsakymas“ el. laišką, į atitinkamas el. laiško turinyje esančios lentelės grafas įrašydami reikiamą informaciją
 • Išsiųskite standartizuotą el. laišką jame jau suformuotam adresatui
 • Kai atsakingas SRT darbuotojas peržiūrės Jūsų užsakymą gausite patvirtinimą į asmeninę FC el. pašto dėžutę, kad užsakymas – priimtas

Esant išskirtinėms aplinkybėms pažymą galima užsakyti atvykstant į Studentų reikalų departamentą (S. Daukanto g. 27-206). Atvykstant reikia:

 • žinoti institucijos, kuriai bus adresuota pažyma, tikslų pavadinimą
 • nurodyti laikotarpį, už kurį yra teikiama pažyma.

Užsakytą pažymą apie stipendijų išmokas studentas gali atsiimti VDU Studentų reikalų departamente (S. Daukanto g. 27-206) studentų priėmimo metu, ne anksčiau kaip 3 (trys) darbo dienos po atsakingo departamento darbuotojo užsakymo patvirtinimo dienos (imtinai).

 • Studentų priėmimo laikas I–V 9.00–17.00 val.

Akademinės pažymos apie išklausytų dalykų įvertinimus išdavimo procedūra

Akademinė pažyma – tai dokumentas, įrodantis studijų pasiekimus universitete, jame atsispindi visi išklausyti dalykai ir jų įvertinimai. Akademinė pažyma, dar vadinama išklotine, reikalaujama stojant į kitą universitetą, pereinant iš vieno fakulteto į kitą arba išvykstant studijuoti į užsienį.

Pažymos išduodamos lietuvių ir / ar anglų k.

Kaip užsisakyti pažymą?

Studentai, norintys užsakyti akademinę pažymą, gali tai padaryti:

 • Atvykdami į: savo fakulteto dekanatą (dieninių/nuolatinių studijų studentai); Studijų departamentą, S. Daukanto g. 27, (neakivaizdinių/ištęstinių studijų studentai)
 • Standartizuoto elektroninio laiško pagalba: užpildykite intraneto sistemos „FirstClass“ konferencijoje  Studentų savitarna → Pažymos studentams → Akademinės pažymos (dalykų įvertinimai) esantį „Akademinės pažymos apie dalykų įvertinimus užsakymas“ el. laišką, į atitinkamas el. laiško turinyje esančios lentelės grafas įrašydami reikiamą informaciją ir išsiųsdami laiške jau suformuotam adresatui

Užsakytą akademinę pažymą galima atsiimti ne anksčiau, kaip po 2 darbo dienų po užsakymo patvirtinimo dienos (imtinai) (patvirtinimas Jus pasieks el. laiško būdu į Jūsų asmeninę FC pašto dėžutę kai atsakingas darbuotojas peržiūrės Jūsų užsakymą). Pažymą atsiimsite Studijų departamente (S. Daukanto g. 27).

 • Studentų priėmimo laikas I-IV 9.00–16.00 val.; V 9.00–15.00 val.
 • Pietų pertrauka I-V 12.00–14.00 val.