Stojimo lengvatos, studijų organizavimas ir aplinka

Parsisiųsk tekstą PDF formatu

Stojimo lengvatos

Atleidimas nuo registracijos mokesčio

Asmenys, pakviesti studijuoti universitete, turi sumokėti registracijos mokestį. Neįgalieji, kurių darbingumo lygis 0-25 proc. nuo registracijos mokesčio yra atleidžiami. Šie asmenys kartu su studijų sutarties patvirtinimui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos mokesčio kvito priėmimo komisijai turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Lengvatos skaičiuojant konkursinį balą

Jei stojantysis yra atleistas nuo brandos egzaminų ir jo brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoj nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai. Jeigu stojantysis neturi numatyto dalyko metinio pažymio, laikoma, kad to dalyko metinis pažymys yra „nulis“.

Studijų organizavimas

Universiteto vadovybė, dėstytojai ir studentai gerai supranta neįgaliųjų poreikius, kryptingai siekia sukurti neįgaliesiems palankią akademinę aplinką. Kiekvienas studentas individualiai susidaro asmeniškai jam tinkantį studijų tvarkaraštį, todėl pastebėjus, kad paskirtos auditorijos sunkiai pasiekiamos, maloniai prašome apie tai pranešti Akademinių reikalų tarnybai:

Studijos ir praktika užsienyje

Studentai turintys negalią ar specialiuosius poreikius gali dalyvauti ir būti atrinkti į vykti į LLP / Erasmus studijas ar praktiką. Šie studentai vykdami į užsienį turi galimybę gauti papildomą finansavimą teikiamą Švietimo mainų paramos fondo, kuris padengs jų patiriamas išlaidas susijusias su negalią ar specialiaisiais poreikiais praktikos ar studijų užsienyje metu. Daugiau informacijos apie papildomą finansavimą galite rasti Švietimo mainų paramos fondo svetainėje arba pasiteiravę Tarptautinių ryšių tarnybos:

 • S. Daukanto g. 27 (301-309), 44249 Kaunas
 • Adresas korespondencijai K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas
 • El. paštasoffice@trt.vdu.lt
 • Internetas/international

Studijų aplinka

Universiteto patalpų pritaikymas neįgaliesiems

Daugelis universiteto patalpų yra visiškai arba dalinai pritaikytos studentams turintiems judėjimo negalia:

 • Lauko durys į pagrindinius VDU rūmus automatizuotos
 • VDU rūmuose įrengti specialūs keltuvai arba liftai (platūs) su garsiniais pranešimais
 • Auditorijose įrengtos specialios vietos žmonėms, judantiems neįgaliojo vežimėliu
 • VDU K. Donelaičio g. 52 esančių rūmų pirmajame aukšte yra įrengtas studentų poilsio kambarys, kuriame neįgalieji gali naudotis jiems pritaikytais kilnojamais kompiuterio stalais, masažo kėde, poilsio kampeliu
 • Vaclovo Biržiškos (Didžiojoje) skaitykloje yra specialiai neįgaliajam skirta darbo vieta
 • Prie universitetų rūmų įrengtos automobilių stovėjimo vietos

Apgyvendinimas bendrabutyje

Gyvenamoji vieta neįgaliems studentams bendrabučiuose yra skiriama ne konkurso tvarka, esant poreikiui kartu gali gyventi ir lydintysis asmuo. Šiems asmenims (tiek studentui, tiek jį lydinčiajam asmeniui) yra taikomos apgyvendinimo mokesčio lengvatos.

Daugiau informacijos apie studijų sąlygas ir finansinę pagalbą neįgaliesiems teikia studentų reikalų tarnyba

 • Lygių galimybių ir socialinės įtrauktiems koordinatorius Martynas Jockus
 • S. Daukanto g. 27-206, 44244 Kaunas
 • Mob. tel. +370 687 44186 (darbo dienomis)
 • Faksas (8 37) 327 977
 • El. paštas info@srt.vdu.lt
 • Internetas Studentų reikalų tarnyba