Neįgaliesiems draugiškas universitetas

Negalia – ne kliūtis tapti VDU bendruomenės nariu. Tokiu moto nuo 1992 m. vadovaujasi Vytauto Didžiojo universitetas savo kasdieninėje veikloje. Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir tolerancija yra VDU puoselėjamos vertybės. Nuo pat universiteto įkūrimo, nuolat siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. VDU pirmoji iš Lietuvos aukštųjų mokyklų pradėjo rūpintis neįgalių asmenų integracijos į visuomenę per aukštąjį mokslą programa ir iki šiol garsėja kaip neįgaliesiems draugiškas universitetas, įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto politiką neįgaliųjų studentų atžvilgiu, kuri nekinta jau daugiau nei dvidešimt metų:

 • Taikomos stojimo į universitetą lengvatos;
 • Skiriama finansinė parama. Kiekvieną studijų semestrą universitetas teikia lengvatą studijų ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčiui;
 • Nuolat kuriama ir rekonstruojama materialinė universiteto bazė pritaikant, adaptuojant ją fizinę negalią turintiems studentams;
 • Neįgalieji gyvena jų poreikiams pritaikytuose bendrabučio kambariuose, kuriuose turi galimybę gyventi ir juos lydintys asmenys;
 • Dauguma studijų programų yra lanksčios, gali būti pritaikytos prie neįgalaus asmens poreikių organizuojant studijų procesą, tokiu būdu vyksta nuotolinės studijos, taikomos įvairios studijų atsiskaitymo formos ir pan.;
 • Pagrindiniame VDU pastate (K. Donelaičio g. 52, I a.) neįgaliesiems VDU studentams įrengtas poilsio kambarys, kuriame neįgalieji gali pailsėti, pasinaudoti įrengta masažo kėde, ar tiesiog mokytis ramioje aplinkoje;
 • Universitetas sudaro sąlygas studijuojantiesiems naudotis jiems skirtomis mokymo / ugdymo priemonėmis, įrenginiais ir tokiu būdu neįgalieji patys gali pasirūpinti studijoms reikalinga medžiaga.

Siekiant kokybinio ir kiekybinio pokyčio neįgaliųjų integracijos į visuomenę per universitetą procese VDU administracija periodiškai organizuoja universiteto administracijos susitikimus su VDU negalią turinčiais studentais. Tokie ir panašaus pobūdžio susitikimai, organizuojamos darbo grupės – tai siekis palaikyti dialogą su neįgaliaisiais kartu kuriant skirtingas negalias turintiems asmenims draugišką universitetą bei suteikti daugiau galimybių dalyvauti priimant aktualius sprendimus universitete.

Neįgalus studentas VDU visada bus išklausomas, suprantamas, pats galės dalyvauti ir prisidėti jam kuriamų, sudaromų palankių mokymosi, studijų ir gyvenimo sąlygų procese – tai ir yra vienas iš kertinių aspektų, kodėl Vytauto Didžiojo universitetas gali pelnytai didžiuotis neįgaliems draugiško universiteto statusu.

Siekiant padėti negalią turintiems studentams sėkmingai įsilieti į akademinės bendruomenės gretas, VDU parengė trumpą informacinę skrajutę, kurios tikslas – supažindinti su pagrindinių universiteto ir kitų valstybės bei privataus sektoriaus subjektų teikiamomis paslaugomis, finansinės paramos galimybėmis.

Siekiant plačiau pažinti negalią, o kartu surasti tinkamiausias bendrauti ir bendradabriauti formas su negalią turinčiais asmenimis, kurios sudarytų sąlygas abipusiam supratimui, paremtam pagarbos vienas kitam jausmu, Universiteto bendruomenė vadovaujasi praktiniais patarimais negalios etiketo klausimais, su kuriais galite susipažinti leidinyje „Ką verta žinoti apie neįgaliųjų integraciją?“.

Neįgalieji universitete

2011–2012 mokslo metais VDU mokosi virš 130 judėjimo, regos, klausos negalias turinčių ar lėtinėmis ligomis sergančių studentų, iš kurių 95 nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumas.

Universiteto parama

 • 2011 m. studijų mokestis buvo sumažintas 35 negalią turintiems VDU studentams
 • 2011 m. apgyvendinimo bendrabutyje mokestis buvo sumažintas 28 studentams negalią turintiems VDU studentams ir 8 lydintiems asmenims
 • Šioms nuolaidos formoms universitetas iš savo lėšų skyrė per 100 000 Lt

Valstybės teikiama parama

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė lėšas finansinės pagalbos priemonėms (specialiesiems poreikiams tenkinti ir daliniam studijų išlaidų kompensavimui), universitete studijuojantiems neįgaliesiems, teikti:

 • 2008 m. – 111022,08 Lt
 • 2009 m. – 135291,52 Lt
 • 2010 m. – 181447,76 Lt
 • 2011 m. – 178087,52 Lt

Per 2012 m. VDU paremta 113 neįgalių studentų. Iš viso tam panaudota 200389,28 Lt:

 • Išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 113 neįgalių studentų (156074,00 Lt)
 • Tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 62 studentai (36608,00Lt)
 • Finansinės pagalbos priemonėms administruoti (7707,28 Lt)

Stojimo lengvatos, studijų organizavimas ir aplinka

VDU norintiems studijuoti neįgaliesiems taikomas atleidimas nuo registracijos mokesčio, lengvatos skaičiuojant konkursinį balą. Įstojusiems skiriamos lengvai pasiekiamos auditorijos, kadangi daugelis universiteto patalpų yra visiškai arba dalinai pritaikytos studentams, turintiems judėjimo negalią. Gyvenamoji vieta neįgaliems studentams bendrabučiuose yra skiriama ne konkurso tvarka, esant poreikiui kartu gali gyventi ir lydintysis asmuo. Sužinok daugiau.

Finansinė parama

Kiekvieną studijų semestrą tiek universitetas, tiek Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos teikia įvairią finansinę paramą, taiko mokestines lengvatas studijuojantiems neįgaliems asmenims. VDU teikiama mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų akademinius įvertinimus ir esamą darbingumo lygį. Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvata skiriama atsižvelgiant į mokesčio dydį prioriteto tvarka neįgaliems studentams. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiria 4 BSI (bazinė socialinė išmoka) dydžio tikslines išmokas. Sužinok daugiau.

SPUSPTS-eur

Daugiau apie studijų sąlygas ir finansinę pagalbą neįgaliesiems

Studentų reikalų tarnyba

 • S. Daukanto g. 27-210, 44249 Kaunas
 • Tel.(8 37) 327 977
 • Faksas (8 37) 327 977
 • El. paštas info@srt.vdu.lt

Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) fotoreportažas iš 2012 m. VDU administracijos susitikimo su neįgaliais studentais.