Studijų sąlygos ir aplinka

Studijų aplinka

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo studentams geras mokymosi, studijų, laisvalaikio praleidimo ir gyvenimo sąlygas. Universitete paskaitos ir seminarai vyksta šiuolaikiškai įrengtose auditorijose, laboratorijose, užsienio kalbų mokymosi centruose. Skaityklų  darbo vietos kompiuterizuotos, aprūpintos naujausia technika ir prieiga prie interneto. Visuose universiteto pastatuose ir bendrabučiuose veikia bevielis interneto ryšys.

Bendrabučiai

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studentus apsigyventi trijuose VDU bendrabučiuose, kuriuose studentams sukurtos patogios gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos:

Visuose bendrabučiuose yra svečių kambariai, kuriuos studentai gali rezervuoti artimųjų viešnagėms. Sužinok daugiau.

Stipendijos ir parama

Vytauto Didžiojo universitete studijuodami studentai gali tikėtis įvairios paramos, kurią teikia tiek pats universitetas, tiek kitos valstybinės įstaigos, organizacijos ar privatūs asmenys. Šia parama universitetas skatina studentus mokytis, siekti akademinių aukštumų; aktyviai dalyvauti universiteto bendruomenės gyvenime; atstovauti universitetą bei garsinsi jo vardą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, mokslo, meno, sporto ir (ar) visuomeninės veiklos srityse. Sužinok daugiau.

Pažymos ir pažymėjimai

Studento pažymėjimas – tai oficialus dokumentas, kuris įrodo studento statusą universitete. Šiuo metu galioja du studentų pažymėjimų tipai – Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) ir Tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC). Sužinok daugiau.

Pažymos – oficialūs Vytauto Didžiojo universiteto dokumentai, kurie yra skirti jų reikalaujančioms konkrečioms įstaigoms ir (ar) institucijoms. Pažymose yra fiksuojama su studento statusu universitete susijusi informacija, kuri yra tvirtinama įgaliotų šiuos dokumentus pasirašyti administracijos darbuotojų parašais bei antspaudu. Sužinok daugiau.

Neįgaliesiems draugiškas universitetas

Negalia – ne kliūtis tapti VDU bendruomenės nariu. Tokiu moto nuo 1992 m. vadovaujasi Vytauto Didžiojo universitetas savo kasdieninėje veikloje. Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir tolerancija yra VDU puoselėjamos vertybės. Nuo pat universiteto įkūrimo, nuolat siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. Sužinok daugiau.

Praktika ir karjeros planavimas

Kiekvienam stojančiajam į universitetą aktualu žinoti, kokias ateities perspektyvas suteiks įgytas aukštojo mokslo diplomas, kaip sukauptas žinias ir praktinius įgūdžius įvertins būsimieji darbdaviai. Universitete studentai lavina mąstymą, dalyvauja akademiniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, įgyja aktyvios praktinės veiklos įgūdžių. Sužinok daugiau.