Diplomas ir diplomo priedėlis

Studento atsiskaitymo su universitetu sistema

Kiekvienas VDU studentas, norėdamas patikrinti esamą atsiskaitymo su universiteto būvį (atsiskaitymą su Studentų reikalų tarnyba, bendrbučiu, mokesčiais universitetui, biblioteka bei sutikimu dėl karjeros stebėsenos) gali tai padaryti prisijungę prie Studentų atsiskaitymo su universitetu sistemos. Primename, kad ši sistema yra sudėtinė Vytauto Didžiojo universiteto studentų atsiskaitymo su universitetu tvarkos dalis, kuria vadovaujantis yra reglamentuota universiteto studijų reguliamine įteisintos studentų atsiskaitymo su universitetu sistemos procedūra, o jos rezultate universitetas studentui išduoda diplomą ir jo priedėlį.

Studentai turi atsiskaityti su universitetu:

  • prieš jiems įteikiant diplomus ir jų priedėlius
  • nutraukus studijas universitete

Studentų atsiskaitymas su universitetu vyksta etapais:

  • I etapas – studentas, naudodamasis internetine studentų atsiskaitymo su universitetu sistemos prieiga, pasitikrina savo atsiskaitymo su universitetu statusą
  • II etapas – studentas privalo panaikinti savo įsiskolinimus universitetui ir apie tai pranešti atitinkamiems universiteto padaliniams, pateikiant skolų likvidavimo dokumentus, grąžinant jam laikinai naudoti patikėtą turtą, Lietuvos studentų pažymėjimą
  • III etapas – studentas kreipiasi į Studentų reikalų tarnybą

Diplomas ir diplomo priedėlis

Kiekvienam VDU absolventui išduodamas įgytą kvalifikacinį laipsnį liudijantis diplomas ir diplomo priedėlis. Diplomo priedėlis – dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO / CEPES sukurtą modelį ir papildantis aukštojo mokslo bakalauro arba magistro diplomą duomenimis apie baigtų studijų esmę, turinį ir šalies aukštojo mokslo sistemą, kurie reikalingi tarptautiniam akademiniam pripažinimui.

Diplomo priedėlis užtikrina aukštojo mokslo laipsnių sistemos skaidrumą ir lankstumą, palengvina akademinį pripažinimą tolesnėms studijoms ir įsidarbinimą. Jis išduodamas lietuvių ir anglų kalbomis, kiekvienam absolventui bei nemokamai.

Daugiau informacijos

Studijų departamentas

  • S. Daukanto g. 27 Kaunas
  • Telefonas(8 37) 323 599
  • El. paštasdir@art.vdu.lt