Studentus kviečia į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus

2324

Lietuvos kariuomenė kviečia šalies aukštųjų mokyklų studentus mokytis karybos ir siekti atsargos karininko laipsnio Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. Nuolat registruojami kandidatai, norintys kitais metais dalyvauti mokymuose, o atrankos procedūros pradedamos paskelbus šaukimą.

Jau devynis mėnesius tęsiasi aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams skirti jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM) Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kuriuose šiuo metu dalyvauja apie 200 studentų.

Prisimindami pirmąsias akimirkas JKVM Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje ir apžvelgdami jau įvykusius užsiėmimus, studentai tvirtina, kad pirmaisiais metais išklausyti kursai jiems davė daug žinių ir įgūdžių, o darbas komandoje tapo neatsiejama šių užsiėmimų dalimi, noru toliau tobulėti.

Teisę ir muitinės veiklą studijuojanti Natalija Mendus sako, kad baigus kursus įgyta patirtis, pėstininkų būrio vado kvalifikacija ir leitenanto laipsnis ateityje tikrai bus naudingi. „Čia gautos žinios jau dabar praverčia realiame gyvenime. Man JKVM kursai padeda tobulėti kaip asmenybei, prisitaikyti aplinkoje, tinkamai mąstyti“, – sakė N. Mendus.

Studentai pasakoja, kad darbo komandoje moko ir jų būrių vadai – kariūnai. „Mums labai pasisekė su vadais, nes jie mumyse išugdė komandos dvasią ir leido suprasti, koks reikalingas draugo petys, kai tau būna sunku“, – sakė kitas JKVM dalyvis.

Kariūnų teigimu, studentai pagerino savo fizinį pasirengimą, išmoko disciplinos ir kitų teoriniuose bei praktiniuose užsiėmimuose dėstomų dalykų. Pagal JKVM programą, pirmaisiais metais mokymų klausytojai turėjo įgyti bazinių karinių žinių ir įgūdžių. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu jie mokėsi rikiuotės įgūdžių, taktikos, karo inžinerijos, karo topografijos, fizinio rengimo, lyderio ugdymo, medicinos, ginklo valdymo ir kt. dalykų.

Didelis dėmesys buvo skiriamas pagrindinėms medicinos žinioms, kurios naudingos tiek kariuomenėje, tiek kasdieniniame gyvenime. Jaunuoliai susipažino su pilvo srities ir dubens organų anatomija, mokėsi apie galūnių traumas, nudegimus, žemos temperatūros poveikį, apsinuodijimus cheminėmis medžiagomis, žmogų lydintį stresą ir pan. Gegužės mėnesį studentai mokėsi suteikti pirmąją medicinos pagalbą, tvarstyti galūnes, greitai nukentėjusįjį ištraukti iš automobilio ir pan. Medicinos mokymai tęsis ir antraisiais mokymosi metais.

Įgytas teorines žinias JKVM studentai liepos mėnesį turės praktiškai pritaikyti 2 savaičių trukmės lauko pratybose Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Pabradės poligone. Studentai patys savo iniciatyva taip pat organizuoja papildomus užsiėmimus, bando surasti, kas jiems įdomu ir naudinga – pavyzdžiui, gegužės 18 d. JKVM studentai atliko šuolį su parašiutu.

„Nepaisant to, kad tai nebuvo numatyta JKVM karinio rengimo programoje, labiausiai besidomintys karyba klausytojai savo iniciatyva vyko į Sasnavos aerodromą ir atliko šuolį su parašiutu. Daugumai jų tai buvo pirmasis skrydis ir šuolis. Studentai pripažino, kad šuolis paliko neišdildomą įspūdį, kurio jie niekada nepamirš“, – prisimena Lietuvos karo akademijos Bazinių karininkų kursų viršininkas majoras Vidas Grunda.

Majoro teigimu, tarp JKVM klausytojų atsiranda vis daugiau žmonių, besidominčių karyba platesne prasme. „Šiuolaikinio karo aplinka iš kario reikalauja universalumo ir gebėjimo greitai prisitaikyti prie kintančios situacijos. Tokia ir panaši patirtis praplečia JKVM klausytojo, būsimo pėstininkų karininko karinių operacijų ir karybos suvokimo akiratį. Ir mane kaip karininką, atsakingą už šių jaunuolių bazinį karininko rengimą, džiugina toks aktyvus domėjimasis karyba“, – sakė V. Grunda.

Majorui pritarė ir JKVM sekcijos viršininkas kapitonas Tomas Blinstrubas. „Studentai patys savo iniciatyva ir lėšomis organizuoja panašius renginius. Akivaizdu, kad tai gali būti geras pavyzdys mums visiems. Esu įsitikinęs, šie vaikinai ir merginos po poros metų bus tie karininkai, kuriais Lietuvos kariuomene galės didžiuotis“, – teigė T. Blinstrubas.

Apie Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus

Sėkmingai baigusiems JKVM bus suteikta pėstininkų būrio vado kvalifikacija ir atsargos leitenanto laipsnis. Jie bus priskirti kariuomenės personalo rezervui, turės galimybę ateityje tarnauti kariuomenėje, siekti karininko karjeros.

Mokymai vyksta Vilniuje, kaune ir Klaipėdoje. Dalyviams suteikiamas privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių statusas ir tokiam statusui numatytos socialinės garantijos bei aprūpinimas: jie aprūpinami karine apranga ir amunicija, gauna nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginę kompensaciją, išmokas buitinėms išlaidoms ir t. t.

Daugiau informacijos apie Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus teikiama Lietuvos kariuomenės tinklalapyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.