Startuoja lituanistinio ugdymo informacinė sistema

1144

Vytauto Didžiojo universitete baigiamas įgyvendinti integralaus lituanistinio ugdymo modelis (LUGIS), kurio vienas iš esminių komponentų – informacinė sistema, apimanti virtualią lituanistinio ugdymo aplinką, virtualią biblioteką ir informacijos portalą.

Šis modelis kuriamas įgyvendinant Europos socialinio fondo projektą „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas  (Lituanistinis modelis)“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V- 01-006).

Tai – modernios, šiandieninio globalaus pasaulio iššūkius ir lituanistinio ugdymo kaitos tendencijas atliepiančios priemonės, kuriomis jau gali pradėti naudotis viso pasaulio lituanistinio švietimo srityje dirbantys pedagogai, mokiniai ir tėvai.

Kuriant lituanistinio ugdymo informacinę sistemą, ypatingas dėmesys skiriamas interaktyvaus mokymosi ir informacijos teikimo galimybių plėtrai: panaudojant jau sukurtas mokymo priemones ir medžiagą, kuriama lengvai prieinama šių priemonių sistema, siekiant, kad dirbantieji lituanistinio švietimo srityje greitai ir lengvai galėtų panaudoti, pritaikyti ir dalintis turima patirtimi.

Sukurta informacinė sistema tampa visų projekto dalių efektyvumo didinimo ašimi. Tai ne tik išplečia Lituanistinio ugdymo modelio naudotojų geografiją ir skaičių, bet ir leis tai daryti žemesniais kaštais, nei reikalautų tradiciniai (ne skaitmeniniai) būdai.

Po Naujųjų metų, sausio mėnesį, Lietuvoje ir užsienyje dirbantys pedagogai bus kviečiami registruotis į pristatomuosius LUGIS seminarus, kurie vyks Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose, bei į kvalifikacijos tobulinimo mokymus, kurie vyks nuotoliniu būdu. Visa informacija apie registraciją bus skelbiama LUGIS tinklalapyje.

Kviečiame visas ugdymo įstaigas, bendruomenes bei asmenis, kuriems aktualus lituanistinis ugdymas, teikti ir dalintis informacija apie savo veiklą lituanistinio ugdymo informacinėje sistemoje LUGIS.

Informacijos apie organizacijas, vykdančias lituanistinį ugdymą, pateikimui reikalingi šie įstaigos, asmens ar bendruomenės duomenys:

  1. Pavadinimas
  2. Logotipas (jei yra)
  3. Pagrindinės veiklos
  4. Adresas
  5. Internetinio puslapio nuoroda
  6. Kontaktinis asmuo, el. paštas, telefonas

Duomenis galima siųsti el. pašto adresu info@lugis.vdu.lt.

Projekto vadovė – Odeta Norkutė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.