Skelbiamas „LLP / Erasmus“ dėstymo vizitų konkursas (ATNAUJINTA 01.02)

1169

Tarptautinių ryšių tarnyba kviečia VDU dėstytojus dalyvauti „LLP / Erasmus“ 2011/2012 m. m. pavasario semestro dėstymo vizitų konkurse.

„LLP / Erasmus“ programa suteikia dėstytojams galimybę išvykti į partnerines aukštojo mokslo institucijas pagal pasirašytas „LLP / Erasmus“ programos bendradarbiavimo sutartis. Atranka vykdoma dėstymo programos pagrindu.

Pirmenybė teikiama:
•    kandidatams, kurie VDU dėsto (ar konsultuoja) anglų kalba;
•    kandidatams, kurie yra vykę į „LLP / Erasmus“ dėstymo vizitą kaip nulinės dotacijos dėstytojai;
•    kandidatams, kurie vizito metu aptars „LLP / Erasmus“ studentų praktikos galimybes priimančioje AMI ar jos partnerinėje įmonėje / organizacijoje;
•    kandidatams, kurie paskaitų medžiagą / paskaitas patalpins virtualioje erdvėje (First Class sistemoje, Moodle VMA ar kt. );
•    vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendros programos;
•    vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami katedrų / fakultetų ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
•    kandidatams, einamaisiais metais dalyvaujantiems „LLP / Erasmus“ mainų programoje pirmą kartą.

Savo fakulteto ar katedros turimų „LLP / Erasmus“ sutarčių sąrašą galite pamatyti dekanato informacinėje lentoje bei Tarptautinių ryšių tarnybos tinklalapyje.

Iki 2012 m. sausio 6 d. kandidatai prašomi savo dekanatui pateikti užpildytą dėstymo programą (atrankai). Programos formą galima rasti Tarptautinių ryšių tarnybos tinklalapyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.