Sėkmingai karjerai viešajame sektoriuje – VDU magistras

682

Per Lietuvą ir pasaulį slenkanti neoliberalizmo banga meta didelį iššūkį viešosios politikos formuotojams ir įgyvendintojams. Kaip pasiekti  geriausių rezultatų  mažiausiomis finansinėmis sąnaudomis? Naujoji viešoji vadyba siūlo perimti  verslo sektoriaus idėjas.

Valdysenos  perspektyvoje  į valstybės valdymą siekiama įtraukti bendruomenes, piliečius, žmogaus teisių turėtojus, kurie ne tik gebėtų diskutuoti, bet ir spręsti viešojo sektoriaus problemas. Kaip užtikrinti sveikatos ir socialines paslaugas senstančiai visuomenei?  Ką daryti,  kad  vaikai augtų šeimose, o ne vaikų globos namuose?  Kaip valdyti žalą, kylančią dėl besaikio alkoholio vartojimo? Kaip mažinti savižudybes, patyčias mokyklose,  migracijos srautus?  Gal šioms ir kitoms gerbūvio problemomis spręsti reikia  valstybinių programų? Jų rengėjų ir įgyvendintojų?  Tam reikia  profesinės valios, kryptingų studijų, ekspertinės-analitinės kompetencijos  ir  efektyvaus darbo viešajame sektoriuje.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto (PMDF) Viešojo administravimo katedra sėkmingai vykdo Valstybės institucijų administravimo magistro studijų programą. Ši programa skirta siekiantiems įgyti ekspertines-analitines kompetencijas, reikalingas darbui politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose  valstybės institucijose.

Teoriniai ir praktiniai įgūdžiai  viešojo sektoriaus  veiklos tobulinimui 

Studijuodami viešosios politikos formavimą, magistrantai gilinasi į priemones, per kurias socialinės problemos įtraukiamos į politikos darbotvarkę, kaip planuojamas jų sprendimas ir ar jis yra efektyvus. „Studijų metu studentams suteikiamos visos sąlygos pažinti, tirti, vertinti viešojo sektoriaus, valstybės tarnybos sistemą, valstybės tarnautojų karjeros planavimą, personalo valdymą ir veiklos vertinimą“, – teigia VDU PMDF Viešojo administravimo katedros docentė dr. Ilona Tamutienė.

Pasirenkamųjų  dalykų įvairovė atveria galimybę studentams gilintis į jų interesams artimą sritį – švietimo, sveikatos, statutinių ir  nevyriausybinių organizacijų veiklos organizavimą, migracijos valdymo ir kitas problemas. Anot doc. dr. Ilonos Tamutienės, kryptingai organizuojantiems savo individualius studijų planus tiek paskaitų, tiek tiriamųjų bei baigiamojo darbo, tiek ir Erasmus studijų perspektyvoje atsiveria galimybė įgyti itin aukštą kvalifikaciją, reikalingą šiandieninėje rinkoje.

„Šalia teorinių įgūdžių skatiname ir praktinius – juos  iniciatyvūs magistrantai įgyja dalyvaudami savanoriškoje praktikoje VDU socialinių partnerių institucijose (ministerijose, savivaldybėse, įvairiose departamentuose ir viešosiose institucijose, nevyriausybinėse organizacijose), dalyvaudami kitoje viešojo sektoriaus savanoriškoje veikloje, derindami apmokamą darbą ir studijas, tad pasirinkę šią studijų programą įgysite įgūdžių tobulinti savo asmeninį, bendruomenės ir valstybės gyvenimą“,  – pasakoja doc. dr. Ilona Tamutienė.

Valstybės institucijų administravimo studijų dalykus dėsto kvalifikuoti akademikai ir praktikai. Sėkmingai studijas baigę absolventai įgijai reikalingų žinių tolesnei sėkmingai karjerai ne tik Lietuvos viešojo valdymo, bet ir tarptautinėse organizacijose.

Valstybės institucijų administravimo  magistro studijų programa skirta socialinių mokslų (viešasis administravimas, sociologija, socialinė politika, socialinis darbas, ekonomika, pedagogika, politikos mokslai, viešoji komunikacija, visuomeninė geografija ir kt.),  humanitarinių  mokslų (istorija, filosofija, filologija, etnologija) ir biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata) bakalaurams, tame tarpe  ir dirbantiems specialistams.

Daugiau informacijos apie Valstybės institucijų administravimo magistrantūros studijų programą

Informacija apie priėmimą į VDU magistrantūros studijas

Kontaktinis asmuo:

Doc. dr. Ilona Tamutienė
VDU PMDF Viešojo administravimo katedros dėstytoja
Valstybės institucijų administravimo studijų komiteto vadovė
El. p. : ilona.tamutiene@vdu.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.