Prof. V. Skrupskelytei – „Tarnaukite Lietuvai“ medalis

330 1

Vasario 13 dieną įvyko Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos posėdis, kuriame apsvarstytos pateiktos kandidatūros ir slaptu balsavimu išrinkti 2017 metų medalio laureatai. Tarp jų – ir Vytauto Didžiojo universiteto Garbės profesorė Viktorija Skrupskelytė, kuriai medalis skiriamas už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą.

Viktorija Skrupskelytė yra viena žinomiausių lietuvių literatūros kritikių. Studijas ji baigė svetur: 1955 m. St. Joseph kolegijoje įgijo prancūzų kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį. Studijas tęsė magistrantūroje, Fordhamo universitete JAV, vėliau – Europoje. 1966 m. Ilinojaus universitete (Romanų kalbų katedroje) baigė doktorantūros studijas, įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Dirbo JAV universitetuose.

1958–1966 m. dirbo lektore St. Joseph kolegijoje, Hartfordo, Ilinojaus bei Čikagos universitetuose. 1966–1982 m. užėmė docentės pareigas Čikagos universitete. Oberlino kolegijoje 1982–1999 m. dirbo jau kaip profesorė. 1999 m. Viktorija Skrupskelytė grįžo į VDU, čia dirbo Vokiečių ir prancūzų filologijos katedroje. 2012 m. vasario 14 d. šventinių universiteto 90-mečio minėjimo renginių metu apdovanota garbės profesoriaus regalijomis.

Profesorė yra parašiusi ir išeivijos bei Lietuvos spaudoje paskelbusi dešimtis publikacijų apie lietuvių literatūrą. Ji – viena iš įžvalgiausių lietuvių išeivijos poezijos tyrinėtojų. Viktorija Skrupskelytė į anglų kalbą išvertė poetės Juditos Vaičiūnaitės kūrybos, sudarė Jono Aisčio raštų III tomą.

2016 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatais išrinkti VDU Viešosios komunikacijos lektorius, amžinatilsį Romas Sakadolskis, katedros docentas Mykolas Jurgis Drunga ir ilgametis VDU dėstytojas, kompozitorius prof. Giedrius Kuprevičius. JAV ir Lietuvos žurnalistas, VDU lektorius R. Sakadolskis medaliu įvertintas už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą. Viešosios komunikacijos katedros docentui, filosofui, žurnalistui ir Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotojui Mykolui Jurgiui Drungai apdovanojimas skirtas už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Ilgamečiui VDU Muzikos akademijos dėstytojui, kompozitoriui Giedriui Kuprevičiui, tėvo kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendijos steigėjui atminimo medalis skirtas už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą.

2017 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ iš viso buvo pateiktos 54 kandidatūros šioms nominacijoms gauti: už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą – 15 kandidatūrų; už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – 11 kandidatūrų; už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą – 14 kandidatūrų; už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes – 14 kandidatūrų.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ bus įteikti 2017 m. kovo 30 d. iškilmingame renginyje Panevėžyje.

Komentarai

Algirdas

Valio nuolat jaunai Viktorijai - pasimokykit, jaunos mokslininkės - pasaulis jums atviras !!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.