Priėmimas į bakalauro studijas: VDU programos

5451

Iki liepos 19 d. 12 val. vyksta prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias, dvigubo diplomo, dvigubą ar mokytojo kvalifikaciją suteikiančias, gretutines bei nuotolines studijų programas. Studijų programų sąrašą galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse. Išsamesni studijų programų aprašai pateikti bakalauro studijų programų skiltyje.

Naujos ir atnaujintos studijų programos

Remiantis nacionalinės ir tarptautinės rinkos poreikiais bei besikeičiančiais socialiniais, politiniais, ekonominiais procesais, nuo 2016 metų rudens VDU pradedamos vykdyti keturios naujos (Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos, Verslo finansai, Karjeros valdymas, Filosofija ir politinė kritika) ir dvi atnaujintos (Frankofonijos šalių kalba ir kultūra, Menų istorija, kritika ir medijos) bakalauro studijų programos.

Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos – esant glaudžiam Lietuvos ir pasaulio rinkų ekonominiam bendradarbiavimui su Skandinavijos regionu, kyla ir specialistų, mokančių regiono kalbas ir išmanančių sociokultūrinį regiono kontekstą, poreikis.

Naujojoje programoje studentams bus suteikiama galimybė puikiai išmokti vieną regiono kalbą (švedų, norvegų ar danų). Studijų metu bus akcentuojamas gilesnis, įvairialypis požiūris į įvairius Skandinavijos šalių istorinius, kultūrinius, etninius, politinius ir socialinius reiškinius, o suteikiamos žinios padės darbo praktikos metu.

Verslo finansai – šių studijų metu studentai įgys ne tik finansų specialistui būtinų apskaitos, finansinės analizės, kontrolės, planavimo, finansų valdymo, valstybės finansų, investavimo ir rizikos valdymo ir panašių žinių, įgūdžių ir gebėjimų bet ir giminingų sričių (marketingo, verslo administravimo, ekonomikos ir pan.) bei tarpdisciplininių žinių, asmeninių kompetencijų ir socialinių gebėjimų, reikalingų sėkmingai profesinei veiklai šiandieninėje, sudėtingoje ir nuolat kintančioje verslo aplinkoje.

Karjeros valdymas – studijų programa rengs kvalifikuotus karjeros valdymo specialistus, gebančius konsultuoti suaugusius asmenis, įvertinant profesinius asmens ar esamos arba numatomos organizacijos poreikius, planuoti ir plėtoti asmens individualią karjerą, atsižvelgiant į asmens psichosocialinę raidą. Būsimi specialistai gebės derinti asmens individualų karjeros kelią su organizacijos raidos procesais ir taikyti efektyvias karjeros valdymo strategijas, siejant jas su darbo rinkos kaitos tendencijomis.

Filosofija ir politinė kritika – ugdys mąstančią asmenybę, gebančią bendrauti su visuomene, kurti ir atstovauti viešą nuomonę. Studijų metu daug dėmesio bus skiriama fundamentinių filosofijos studijų su subjekto kritikos, valdos, valdžios ir suverenumo analize derinimui, taip pat kritinės teorijos ir įvairialypių pilietinių praktikų analizei. Programos vykdymo metu bus rengiami filosofinio rašymo mokymai. Programos absolventai taps kvalifikuotais filosofais, turinčiais loginės analizės ir argumentavimo, dialektikos, fenomenologijos, hermeneutikos įgūdžius, kuriuos galės taikyti genderinei, kolonijinei, kapitalizmo, visuomeninės sutarties, teisingumo analizei, įsijungti į visuomenėje veikiančias nevyriausybines organizacijas ar bendradarbiauti su žiniasklaida.

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra – šia atnaujinta studijų programa siekiama, kad asmuo baigęs studijas būtų įgijęs būtinas filologo kvalifikacijai kompetencijas: gebėjimą komunikuoti prancūzų kalba, užmegzti ir palaikyti dalykinį pokalbį, versti tekstus tinkamai taikant vertimo metodus, nagrinėti literatūros kūrinius, rašyti, sakyti ir lyginti įvairių stilių, žanrų tekstus/diskursus prancūzų kalba, vertinti frankofonijos šalių politinės sistemos, visuomenės, kultūros reiškinius ir tarpkultūrinius skirtumus Europos ir pasaulio kontekste ir tinkamai parinkti literatūrinės, lingvistinės ir vertimo analizės metodus.

Menų istorija, kritika ir medijos – pasižymi integruotu požiūriu į meną, kuomet studentams yra suteikiamos pamatinės žinios apie skirtingas meno rūšis (architektūros, dailės, fotografijos, kino, teatro, šokio), supažindinama su kompleksine meno raida, mokoma analizuoti, kritikuoti, vertinti meną, organizuoti ir kuruoti meno, komunikacijos ir edukacijos projektus, komunikuoti meno ir kultūros reiškinius viešojoje erdvėje.

Atnaujinta programa rengs plataus profilio menotyrininkus, mokančius atlikti įvairių rūšių (architektūros, dailės, teatro, fotografijos, kino, šokio, dizaino) meno objektų bei reiškinių tyrimus, įvertinti juos meniniu bei istoriniu požiūriu ir pristatyti visuomenei, pasitelkiant medijų kanalus, informacinių ir komunikacinių technologijų produktus bei platformas.

VDU studijos Vilniuje

VDU nuo šių metų siūlo studijas ne tik Kaune, bet ir Vilniuje (studijos Vilniuje bus vykdomos Lietuvos edukologijos universiteto patalpose). Abiejuose miestuose siūlomos trys perspektyvios, aukščiausios kvalifikacijos specialistus rengiančias bakalauro studijų programos: Ekonomika, Europos ekonomika ir finansai (anglų kalba) bei Karjeros valdymas. Stojantieji LAMA BPO informacinėje sistemoje, pildant prašymą, turi pasirinkti programą nurodydami miestą (Kaunas, Vilnius), kuriame nori studijuoti.

Dvigubo diplomo studijų programos

Viena unikaliausių dvigubo diplomo galimybių – VDU Menų fakultete vykdomos Mados dizaino (angl. Fashion Design) ir Muzikos produkcijos (angl. Music Production) studijų programos, įgyvendinamos kartu su Centriniu Lankašyro universitetu (angl. University of Central Lancashire, UCLan). Studijos vyksta anglų kalba.

Mados dizaino (angl. Fashion Design) studijų programa remiasi struktūruota britų mokymo strategija. Universitete siūlomos aktualios mados dizaino studijos, kurios suteiks visus įgūdžius, reikalingus gero dizaino kūrimui ir įgyvendinimui: konteksto tyrimai ir analizė, eskizavimas, projektavimas, kirpimas, modeliavimas, siuvimas, profesionalus gaminio pristatymas, darbų rinkinio (angl. portfolio) kūrimas. Programoje dėsto garsūs Lietuvos mados dizaineriai, sėkmingai vystantys savo verslą bei bendradarbiaujantys su vietos ir užsienio aprangos kompanijomis.

Muzikos produkcijos (angl. Music Production) bakalauro studijų programos tikslas – parengti specialistus, turinčius praktinių įgūdžių ir žinių, reikalingų dirbant dinamiškoje muzikos produkcijos ir technologijų srityje, pristatant savo asmeninę kūrybą bei inicijuojant ir plėtojant kūrybinius projektus. Studentai gebės kurti originalius darbus garso įrašų ir dizaino, muzikos technologijų ir susijusiose srityse. Dėsto ne tik Lietuvos, bet ir užsienio muzikos industrijų specialistai, už kūrybinius pasiekimus apdovanoti kompozitoriai, prodiuseriai, garso dizaino kūrėjai, muzikos technologijų žinovai ir medijų meno kūrėjai.

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete anglų kalba vykdoma Pasaulio politikos ir ekonomikos studijų programa, kurią baigus bus suteikiamas dvigubas politikos mokslų ir ekonomikos bakalauro laipsnis. Ši programa yra orientuota į integruotas politikos mokslų ir ekonomikos studijas, į vykstančius įvairius politinius ir ekonominius pasikeitimus Lietuvoje, Europoje bei pasaulyje. Tai leis studentams analizuoti politinius ir ekonominius procesus pasauliniu mastu, nesikoncentruojant tik ties konkrečiu regionu.

Dvigubos kvalifikacijos programos

Renkantiems studijuoti Religijos pedagogikos bei Muzikos pedagogikos studijų programas kartu su bakalauro laipsniu, baigus bus suteikiama ir mokytojo kvalifikacija.

Tikslinio finansavimo vietos

Valstybė skiria finansavimą VDU, kuomet dalis studentų bus priimami į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas, kurios paskirtos studijų programoms, rengiančioms valstybei reikalingus specialistus.

Studentams, studijuojantiems tiksliniu būdu valstybės finansuojamoje studijų vietose, toks asmeninis, aukštosios mokyklos ir darbdavio bendradarbiavimas, užtikrina, kad iškart po studijų baigimo jis bus priimtas į konkrečią darbo vietą.

2016 m. Vytauto Didžiojo universitetui skirtos tiksliniu būdu valstybės finansuojamos vietos studijoms į šias bakalauro studijų programas: Informatika – 12, Multimedijos ir interneto technologijos – 9. Taip pat universitetui skirti 6 menų grantai (tikslinis finansavimas menų studijoms) atlikimo meno studijoms.

Stojantieji, norintys kandidatuoti į tikslinio finansavimo vietas, turės užpildyti atskirą prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje, nurodant iki 2 pageidavimų.

Nuotolinės studijos

VDU vykdo ir nuotolines Švietimo ir informacinių technologijų bakalauro studijas. Tai unikali studijų programa Lietuvoje, kurią baigus įgyjamas andragogikos ir taikomosios informatikos bakalauro laipsniai. Studijų programą kviečiami rinktis asmenys, neturintys galimybės studijuoti nuolatine forma ir lankyti paskaitų dieną.

Nuotolinių studijų priėmimas vykdomas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, prašymą pateikiant internetu.

Daugiau informacijos apie nuotolines studijas.

Gretutinės studijos

Įstojusiems į VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bus suteikta galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų gretutinėje programoje. Pavyzdžiui, įstojus į Matematikos ir jos taikymo studijų programą ir tuo pačiu metu išklausius Filosofijos gretutinės programos dalykus, kartu su Matematikos ir jos taikymo programos diplomu bus įteikiamas Filosofijos gretutinės programos baigimo pažymėjimas.

Svarbiausia ir aktualiausia informacija apie studijas VDU skelbiama ir nuolat atnaujinama universiteto internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Daugiau informacijos:

  • VDU Studijų informacijos centras
  • Tel. (8 37) 323 206
  • El. paštas  info@smt.vdu.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.