Pirmakursiai galės teikti paraiškas bendrabučiams

7635

Studentų reikalų tarnyba, vadovaujantis VDU rektoriaus patvirtintu universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašu, skelbia apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose konkursą 2014–2015 m. m. pirmo kurso bakalaurantams ir vientisųjų studijų studentams, pasirašiusiems studijų sutartis su VDU universiteto organizuojamo papildomo priėmimo metu (rugpjūčio 11–20 d.) ir užpildžiusiems el. paraišką internete rugpjūčio 12–20 d.

Informuojame, kad pagrindinio ir papildomo LAMA BPO priėmimo metu studentų, pasirašiusių studijų sutartis su VDU ir pateikusių el. formos paraiškas apgyvendinimo konkursui, rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 14 d., o universitetinio papildomo priėmimo metu – rugpjūčio 22 d. VDU internetiniame tinklalapyje www.vdu.lt bei Studentų reikalų tarnybos skelbimų lentoje. Apie apyvendinimo konkurso rezultatus studentai taip pat bus informuoti el. laišku, siunčiamu į jų el. paraiškos formoje nurodytą el. pašto dėžutę.

Svarbi informacija

Konkursas pirmo kurso bakalaurantams ir vientisųjų studijų studentams gyvenamajai vietai bendrabutyje 2014–2015 m. m. laikotarpiui gauti vyksta etapais pagal studentų, sudariusių su universitetu studijų sutartis, laikotarpį.

Studentai, sudarę studijų sutartį su universitetu pagrindinio (liepos 28 d. – rugpjūčio 4 d.) arba papildomo (rugpjūčio 7–9 d.) LAMA BPO priėmimo metu, negali pildyti el. paraiškos formos ar pridėti trūkstamų dokumentų universiteto organizuojamo papildomo priėmimo metu (rugpjūčio 11–20 d.), t.y. pildyti el. paraiškos ir pridėti trūkstamus dokumentus nuo rugpjūčio 12 d. iki 20 d.

Universiteto organizuojamo papildomo priėmimo metu (rugpjūčio 11-20 d.) studijų sutartis sudarę studentai bendrabučio el. paraiškas kartu su reikiamais pateikti dokumentais gali pildyti tik nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 20 d.

Pirmo kurso bakalaurantai ir vientisųjų studijų studentai, pasirašę studijų sutartis su universitetu, norėdami dalyvauti gyvenamosios vietos konkurse, iki nurodytos datos turi užpildyti el. formos paraišką, kurioje turi pateikti (įkelti) visus atitinkamus jų socialinę/finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus. Pateikus klaidingą, neišsamią ar suklastotą informaciją, gyvenamoji vieta bendrabutyje skirta nebus.

Kadangi apgyvendinimo konkurso paraiškos forma su joje pateikiamais dokumentais priimami tik elektroniniu formatu, popieriniai dokumentai nepriimami, išskyrus individualius atvejus, kai to reikalauja Studentų reikalų tarnyba.

Konkurso sąlygos

Gyvenamąsias vietas bendrabutyje skirsto ir su VDU Studentų atstovybės pritarimu suteikia Studentų reikalų tarnyba, atsižvelgdama į studentų socialinę padėtį, todėl pirmenybė gyvenamosioms vietoms įgyti teikiama:

  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų darbingumo lygį. Jei jiems yra reikalinga lydinčio asmens pagalba, Studentų reikalų tarnybos direktoriaus leidimu, lydintys asmenys taip pat gali gyventi bendrabutyje;
  • studentams, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų;
  • studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos.

Gyvenamoji vieta bendrabutyje nesuteikiama Kauno miesto gyventojams, o Kauno rajono gyventojams suteikiama tik išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į socialinės padėties sudėtingumą.

Daugiau informacijos apie VDU bendrabučius galima sužinoti čia.

Daugiau informacijos:

Studentų reikalų tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.