Papildomo priėmimo konkursas apgyvendinimui

5029

Studentų reikalų tarnyba, vadovaujantis VDU rektoriaus patvirtintu universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašu, skelbia apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose konkursą 2015–2016 m. m. pirmo kurso bakalaurantams ir vientisųjų studijų studentams, pasirašiusiems studijų sutartis su VDU papildomo priėmimo metu (rugpjūčio 13–14 d.), bei užpildžiusiems el. paraišką internete ir prie el. paraiškos pateikusiems (įkėlusiems į el. sistemą) visų atitinkamų studento socialinę/finansinę padėtį pagrindžiančių dokumentų el. kopijas nuo rugpjūčio 12 d. 8 val. iki rugpjūčio 16 d. 17 val.

Svarbi informacija

Pirmo kurso bakalaurantai ir vientisųjų studijų studentai, pasirašę studijų sutartis su universitetu pagrindinio papildomo priėmimo (rugpjūčio 13–14 d.) metu, norėdami dalyvauti gyvenamosios vietos konkurse, iki rugpjūčio 16 d. 17 val. turi užpildyti el. formos paraišką, kurioje turi pateikti (įkelti) visus atitinkamus jų socialinę/finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus. Pateikus klaidingą, neišsamią ar suklastotą informaciją, gyvenamoji vieta bendrabutyje skirta nebus.

PASTABA: Pirmo kurso bakalaurantai ir vientisųjų studijų studentai, pasirašę studijų sutartis su universitetu pagrindinio priėmimo I-ojo (liepos 24–28 d.) ir II-ojo (rugpjūčio 4–6 d.) etapo metu,  bendrabučio konkursui skirtos el. paraiškos pildyti neturi teisės, jos nebus svarstomos.

Kadangi apgyvendinimo konkurso paraiškos forma su joje pateikiamais dokumentais priimami tik elektroniniu formatu, popieriniai dokumentai nepriimami, išskyrus individualius atvejus, kai to reikalauja Studentų reikalų tarnyba.

Konkurso gyvenamajai vietai VDU bendrabutyje skirstymo rezultatai vykusio papildomo priėmimo metu bus paskelbti rugpjūčio 18 d., pagrindinio priėmimo I ir II etapų metu – rugpjūčio 14 d. VDU interneto svetainėje www.vdu.lt bei asmeniškai el. paraiškoje nurodytais el. pašto adresais ir teiraujantis Studentų reikalų tarnyboje.

Konkurso sąlygos

Gyvenamąsias vietas bendrabutyje skirsto ir su VDU Studentų atstovybės pritarimu suteikia Studentų reikalų tarnyba, atsižvelgdama į studentų socialinę padėtį, todėl pirmenybė gyvenamosioms vietoms įgyti teikiama:

  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, t. y. našlaičiams;
  • neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų darbingumo lygį. Jei jiems yra reikalinga lydinčio asmens pagalba, Studentų reikalų tarnybos direktoriaus leidimu, lydintys asmenys taip pat gali gyventi bendrabutyje;
  • studentams iš šeimų, kurios augina 4 ir daugiau vaikų, jei jie yra mažamečiai; mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar, būdami vyresni kaip 18 metų, mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;
  • studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos.

Gyvenamoji vieta bendrabutyje nesuteikiama Kauno miesto gyventojams, o Kauno rajono gyventojams suteikiama tik išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į socialinės padėties sudėtingumą.

Svarbi informacija:

Išsamesnę informaciją teikia:

Studentų centras (Studentų reikalų tarnyba)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.