Paskelbti bendrabučių konkurso rezultatai (ATNAUJINTA)

2266

VDU skelbia apgyvendinimo VDU bendrabučiuose 2015–2016 m. m. konkurso, skirto I k. magistrantams, bakalaurantams ir vientisųjų studijų studentams, pasirašiusiems sutartis su universitetu LAMA BPO pagrindinio priėmimo I-ojo (liepos 24–28 d.), II-ojo (rugpjūčio 4–6 d.) etapų bei papildomo priėmimo (rugpjūčio 13–14 d.) metu, rezultatus.

Apie apgyvendinimo konkurso rezultatus studentai yra informuoti el. laišku, išsiustu asmeniškai į konkurso gyvenamajai vietai gauti el. paraiškos formoje nurodytą el. pašto dėžutę.

Gyvenamąsias vietas bendrabutyje paskirstė Studentų reikalų tarnyba su VDU Studentų atstovybės pritarimu, vadovaujantis VDU rektoriaus patvirtintu universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašu, atsižvelgiant į studentų socialinę padėtį, todėl pirmenybė gyvenamosioms vietoms įgyti buvo teikiama:

 • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
 • neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų darbingumo lygį. Jei jiems yra reikalinga lydinčio asmens pagalba, Studentų reikalų tarnybos direktoriaus leidimu, lydintys asmenys taip pat gali gyventi bendrabutyje;
 • studentams, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų;
 • studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos.

Gyvenamosios vietos konkursui, skirtam pirmojo kurso magistrantų, bakalaurantų ir vientisųjų studijų studentų apgyvendinimui universiteto bendrabučiuose 2015-2016 m. m., buvo pateiktos 373 paraiškos, iš kurių 268 buvo patenkintos. Bendras paraiškų patenkinimo procentas – 72 %.

Svarbi informacija

VDU bendrabutyje suteikiama gyvenamoji vieta, o ne kambarys, todėl paskirta gyvenamoji vieta gali būti vienviečiame, dviviečiame ar triviečiame bendrabučio kambaryje. Kambariuose ir blokuose gali gyventi tik tos pačios lyties asmenys.

Į didžiąją daugumą studentų pageidavimų, nurodytų gyvenamosios vietos bendrabutyje paraiškoje, buvo atsižvelgta – tiek renkantis bendrabutį ir kambarį, tiek asmenis, su kuriais norima gyventi. Vis dėlto, dėl gyvenamųjų vietų trūkumo, ne visi pageidavimai buvo išpildyti.

Studentai, kuriems konkurso būdu yra suteikta gyvenamoji vieta bendrabutyje, tačiau dėl asmeninių priežasčių jie neketina joje apsigyventi, apie tai turi nedelsiant informuoti Studentų reikalų tarnybą, nurodydami vardą, pavardę, gimimo datą bei atsisakomos paskirtos gyvenamosios vietos adresą (bendrabučio bei kambario numerį).

Informacija studentams, kuriems nebuvo paskirta gyvenamoji vieta bendrabutyje

Studentai, kurie dalyvavo konkurse, tačiau jiems gyvenamoji vieta suteikta nebuvo, turėtų nuo rugsėjo 1 d. iki pat mokslo metų pabaigos nuolat stebėti VDU bendrabučių laisvų vietų sąrašą ir, pamatę norimą vietą, ją rezervuoti bei kreiptis į Studentų reikalų tarnybą laisvų vietų sąraše nurodyta tvarka.

REKOMENDACIJA: Asmenys, konkurso tvarka neįgiję gyvenamųjų vietų VDU bendrabučiuose, gali savarankiškai kreiptis į Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų reikalų tarnybą arba kitų Kaune esančių aukštųjų mokyklų studentų apgyvendinimo institucijas.

Informacija studentams, kuriems buvo paskirta gyvenamoji vieta bendrabutyje

Studentai, kuriems paskirtos gyvenamosios vietos VDU bendrabučiuose 2015-2016 m. m., į jas gali įsikelti nuo rugpjūčio 21 d. (penktadienio) iki rugsėjo 3 d. (ketvirtadienio) atvykdami į paskirtos gyvenamosios vietos bendrabutį. Šiuo laikotarpiu studentai bus priimami 8–17 val. pirmadieniais-ketvirtadieniais bei 8–16 val. penktadieniais (pietų pertrauka 12–13 val.). Šeštadieniais ir sekmadieniais studentai nebus apgyvendinami, išskyrus rugpjūčio 22 d., šeštadienį (tą dieną bus galima apsigyventi 9–16 val.).

Studentai, kuriems yra paskirta gyvenamoji vieta, tačiau kurie negali įsikelti į bendrabutį iki rugsėjo 3 d., apie tai iki rugsėjo 3 d. turi informuoti bendrabučio valdytoją ir sumokėti apgyvendinimo mokestį už rugsėjo mėn.

Nuo rugpjūčio 21 d. (penktadienio) iki rugsėjo 3 d. (ketvirtadienio) į paskirtas gyvenamąsias vietas bendrabučiuose neįsikėlę studentai jų neteks ir šios vietos bus įtrauktos į VDU bendrabučių laisvų vietų sąrašą bei paskirtos kitiems studentams.

Apsigyvenimo bendrabutyje metu asmuo turi:

Bendrabutyje apsigyvenančiam asmeniui suteikiama:

 • gyvenamosios vietos kambario raktas;
 • individualaus naudojimo inventorius, kuris įrašomas į gyvenamosios vietos kambario pasą paminint esamus gedimus ir trūkumus;
 • patalynė (keičiama kiekvieną savaitę);
 • baldai (lova, kėdė, rašomasis stalas, spinta);
 • šaldytuvas (tik Vytauto pr. 71, kitose bendrabučiuose – ne, nebent yra palikti buvusių gyventojų; galima sužinoti tik įsikėlimo metu);
 • galimybė naudotis skalbimo ir skalbinių džiovinimo mašinų paslaugomis;
 • interneto prieiga: bendrabučio nr. 1 kambariuose – kabelinė, bendrabučio nr. 2 – kabelinė ir bevielė, bendrabučio nr. 3 – bevielė;
 • bendrabučių nr. 1 ir nr. 2 kambariuose įrengta TV antenos prieiga;
 • galimybė naudotis poilsio ir laisvalaikio erdvėmis.

Praktinė informacija, žinotina prieš įsikeliant į bendrabutį

Mokesčiai

Bendrabučio gyvenamosios vietos mokestis vienam asmeniui (kurį sudaro elektros, karšto ir šalto vandens, šildymo, kitų komunalinių patarnavimų, interneto prieigos bei kiti su gyvenamosios vietos eksploatacija susiję mokesčiai) 2015-2016 m. m. skaičiuojamas paros tarifu:

 • VDU bendrabutis Nr. 1 – „Taika“ (Taikos pr. 119) – 2 Eur / para;
 • VDU bendrabutis Nr. 2 – „Baltija“ (Vytauto pr.71) – 3 Eur / para;
 • VDU bendrabutis Nr. 3 – „Karas“ (Taikos pr. 123) – 1 Eur / para.

Bendrabučio apgyvendinimo mokestis, vadovaujantis apgyvendinimo sutartimi, už paskirtą gyvenamąją vietą turi būti sumokėtas avansu iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos (pvz., rugsėjo mėn. – iki rugsėjo 10 d.). Laiku apgyvendinimo mokesčio nesumokėjusiems studentams skiriamos VDU gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos apraše numatytos drausminės priemonės.

Kita informacija

Gyvenamąją vietą tame pačiame bendrabutyje keisti galima tik vieną kartą per mokslo metus ir tik bendrabučio gyventojams tarpusavyje susitarus ir apie tai informavus valdytoją, o paskirtą bendrabutį – kreipiantis į Studentų reikalų tarnybą. Pasikeisti paskirtą gyventąją vietą į kitą yra galima tik sudarius apgyvendinimo sutartį, t.y. nuo rugpjūčio 21 d.

SVARBU: Savavališkai keisti gyvenamąją vietą bendrabutyje, taip pat remontuoti ar kitaip tvarkyti bendrabučio kambarį be bendrabučio administracijos leidimo draudžiama. Už šio draudimo pažeidimą skiriamos VDU gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos apraše numatytos drausminės priemonės.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie apgyvendinimo sąlygas bendrabučiuose rasite VDU tinklalapio skiltyje  „Apgyvendinimas“.

Daugiau informacijos teikia

 • Studentų reikalų tarnyba
 • S. Daukanto g. 27 (210–212), 44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 977, (8 37) 751 175
 • Faksas (8 37) 327 977
 • El. paštas info@srt.vdu.lt
 • Bendrabučių valdytojai
 • Studentų bendrabučio Nr. 1 (Taikos pr. 119) valdytojas, budėtojas (8 37) 353 964
 • Studentų bendrabučio Nr. 2 (Vytauto pr. 71) valdytojas, budėtojas (8 37) 223 639
 • Studentų bendrabučio Nr. 3 (Taikos pr. 123) valdytojas, budėtojas (8 37) 352 457

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.