Paskaitoje: Lenkijos ir Norvegijos savivaldos klausimai

696

Pavasario semestras VDU pradedamas diskusija apie savivaldos reformų įgyvendinimo situaciją Europos šalyse. Šie klausimai bus pristatyti viešoje paskaitoje „Local government policies towards the climate change: comparative analysis of Poland and Norway“ („Savivaldos politikos vaidmuo sprendžiant klimato kaitos klausimus: lyginamoji Lenkijos ir Norvegijos analizė“), kurią ves Socialinių mokslo fakulteto svečiai iš Varšuvos universiteto Geografijos ir regioninių studijų fakulteto – dr. Katarzyna Szmigiel-Rawska ir buvusio Lenkijos prezidento patarėjas vietos politikos klausimais prof. Pawel Swianiewicz.

Vieša paskaita vyks vasario 2 d., ketvirtadienį, 13.30 val., VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete (Gedimino g. 44-303). Kviečiami visi, besidomintys tiek viešąja politika, tiek platesne Europos šalių situacija.

Prof. Pawel Swianiewicz  – ekonomikos profesorius, habilituotas mokslų daktaras Varšuvos universitete (Lenkija), nuo 2006 metų vadovaujantis šio universiteto Geografijos ir regioninių studijų fakulteto Vietos politikos ir vystymo katedrai. 1995-2001 m. profesorius vadovavo Britų Savivaldos Vystymo programai. Jis taip pat dirbo kaip išorinis ekspertas Rytų ir Centrinės Europos bei Centrinės Azijos vietos politikos klausimais tokiose organizacijose kaip Britų Taryba, Švedijos tarptautinė vystymo agentūra, Jungtinių Tautų vystymo programa ir kitos.  2005-2010 m. jis buvo išrinktas Europos Urbanistinių tyrimų asociacijos EURA prezidentu. P. Swianiewicz  yra įvairių mokslinių publikacijų apie savivaldos reformas Rytų bei Centrinėje Europoje autorius. Šiuo metu profesorius dirba lyginamosios politikos srityse, susijusiose su savivaldos finansavimo, vietos politikos formavimo, teritorinių reformų ir decentralizacijos įgyvendinimo klausimais.

Dr. Katarzyna Szmigiel-Rawska yra Varšuvos universiteto Geografijos ir regioninių studijų fakulteto Vietos politikos ir vystymo katedros dėstytoja ir tyrėja, dirbusi tiek tyrimų projektuose, tiek konsultacinėje veikloje, susijusioje su įvairiais savivaldos klausimais. Mokslininkė yra parengusi keletą darbų apie vietos valdžios bendradarbiavimą su įvairiais partneriais bei strateginį valdymą vietos lygmeniu. Pagrindinės K. Szmigiel-Rawska interesų kryptys yra susijusios su vietos lygmens tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir koordinavimo mechanizmų analize.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.