Parama išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams

636

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad rugpjūčio 26 d. prasideda valstybės paramos skyrimo konkursas išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Konkursas tęsis iki rugsėjo 30 d.

Vadovaujantis Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu bei Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymu, du kartus per metus (rudens ir pavasario semestre) vykstančio konkurso būdu gali būti skiriama dviejų rūšių parama – stipendija ir/ar socialinė išmoka.

Išeivija ir lietuvių kilmės užsieniečiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2013 m. rudens semestro metu, iki rugsėjo 30 d. privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje, elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką ir registruotu paštu išsiųsti arba į Valstybinį studijų fondą pristatyti socialinę padėtį bei išeivio ar užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus.

Apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo studentai bus informuoti elektroniniu paštu. Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5) 263 9158 bei Valstybinio studijų fondo internetiniame tinklalapyje.

Daugiau informacijos

Studentų reikalų tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.