Nauja Baltijos regiono kultūrų studijų programa

2969 1

Šiais metais Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete bus priimami studentai į visai naują bakalauro studijų programą – Baltijos regiono kultūros. Programa skirta parengti visapusiškai Baltijos regiono kultūrą išmanančius specialistus. Iki šiol tokie specialistai Lietuvoje nebuvo ruošiami, nors jų poreikis vis auga.

Numatyta, kad Baltijos regiono kultūrų studijos apims įvairias Baltijos regiono tradicinės ir moderniosios kultūros sritis, kultūros kaitos procesus, regiono kalbų studijas ir bus tarpdisciplininio pobūdžio.

Baigus šią studijų programą bus suteikiamas regiono kultūros studijų bakalauro laipsnis. Studijų metu studentai įgis teorinius bei praktinius kultūrų tyrimo pagrindus, susipažins su Baltijos regiono ir kultūros istorija, regiono materialiu ir nematerialiu paveldu, išmoks atpažinti bei įvertinti regiono tradicinės ir moderniosios kultūros reiškinius, juos analizuoti tarpkultūriniame istorinių ir socialinių pokyčių fone, išmoks bendrauti ne mažiau kaip 3 regiono kalbomis.

Manoma, kad Baltijos regiono kultūrų programos absolventai galės dirbti įvairiose Baltijos regiono mokslo, kultūros ir švietimo srityse, Baltijos regiono organizacijose ir europinėse institucijose, susijusiose su paveldu, etninės kultūros apsauga ir gyvosios tradicijos sklaida, žiniasklaidoje, plėtoti praktinę veiklą turizmo ir rekreacijos, kultūros ir meno, verslo ir kitose veiklos srityse, inicijuoti visuomenei aktualias kultūros paslaugas, tarpkultūrinius projektus. Be to, absolventai taip pat galės tęsti studijas įvairiose socialinių ir humanitarinių mokslų magistrantūros programose Lietuvoje ir užsienyje.

Daugiau informacijos apie programą
 

Komentarai

sventaragis

Atsižvelgiant į pastarųjų metų Lietuvos užsienio politikos kryptis ir faktą, jog ES oficialiai patvritino Baltijos jūros regioną kaip po subregioną Europoje, kuriam parengė atskirą strategiją, ši specialybė išties gali tapti labai paklausi darbo rinkoje. Nors mokymosi disciplina daugiau ar mažiau remiasi etnologijos mokslo pagrindais ir etninės kultūros studijomis, kalbų mokytojai, studentų iniciatyva, mainų programų galimybės gali padėti tapti "kultūros" specialistu plačiaja prasme. Kaip ir pati regiono idėja, taip ir šios studijos yra naujas reiškinys, tačiau būtent šio regionai specialistai yra/bus reikalingi kurti saitus ir jungtis Lietuvai vis labiau bendradarbiaujant su šiaurės šalimis ir perimant jų patirtis, tad jei tikrai domiesi šiaurės Europos ir rytų pabaltijos šalimis, jų tradicijomis, visuomeniniais reiškiniais, politika etc. šios studijos turėtų tavęs nenuvilti. Mokausi jau kelerius metus, žinau ir + ir -, bet kaip jau minėjau svarbiausia motyvacija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.