Veiklą pradeda Verslo praktikų centras

2154

Vytauto Didžiojo universitete nuo šiol bus aktyviau skatinamas akademinės bendruomenės ir verslo bendradarbiavimas. Neseniai įkurtas Verslo praktikų centras vykdys įvairias veiklas: inicijuos studentų praktikas, mokymus, kursus, pradedančiųjų įmonių steigimą, bendrus verslo ir universiteto projektus, skatins VDU studentų ir tyrėjų verslumą.

„Iki šiol vykdavo nemažai verslumą skatinančių projektų ar seminarų, kuriuose dalyvaudavo mūsų studentai ir mokslininkai, tačiau šioje srityje trūko nuolatinės, nuoseklios veiklos. Tikiu, kad VDU Verslo praktikų centras padės šią spragą užpildyti, aktyviai ieškodamas bendradarbiavimo formų tarp verslo atstovų, studentų, mokslininkų ir plačiosios visuomenės“, – apie naują iniciatyvą pasakojo VDU mokslo prorektorius prof. Juozas Augutis.

Pasak prof. J. Augučio, VDU Verslo praktikų centro tikslas – ne tik universitete kuriamas technologijas pritaikyti verslui, bet ir inicijuoti atvirkštinį procesą: kad verslo atstovai bandytų spręsti savo problemas ar netgi plėsti verslą padedant akademinės bendruomenės atstovams.

Kviesdamas visus susidomėjusius aktyviai įsitraukti į Verslo praktikų centro veiklą, jo direktorius, VDU dėstytojas dr. Osvaldas Stripeikis pabrėžia, kad bendradarbiavimas atneša naudos visiems jame dalyvaujantiems.

„Mokslininkams ir studentams tai – proga įgyti tokių neformalių žinių bei įgūdžių, kurių jie niekaip negalėtų įgyti paskaitų ar seminarų metu. Pavyzdžiui, padėsime jiems kurti pradedančiąsias (angl. start-up) ir „pumpurines“ (angl. spin-off) įmones, teikdami konsultacijas tiek idėjų realizavimo, tiek pačio verslo kūrimo klausimais“, – pasakojo dr. O. Stripeikis.

Centras padės ne tik išgryninti ir komercializuoti potencialias idėjas, bet ir surasti finansavimo šaltinių jų įgyvendinimui. Bus skatinamas bendrų įmonių steigimas bendradarbiaujant VDU studentams, mokslininkams ir verslo įmonėms. Ketinama palaikyti ryšius ir su VDU absolventais verslininkais, kviečiant juos įsijungti į VDU verslumo skatinimo veiklas.

„Be to, kviesime verslo atstovus dalyvauti bendruose projektuose VDU mokslininkais: tiek nacionaliniuose, tiek ir tarptautiniuose, skirtuose taikomiesiems moksliniams tyrimams, socialinei, kūrybinei ir eksperimentinei (technologinei) plėtrai, inovacijoms“, – sako dr. O. Stripeikis.

VDU studentams Verslo praktikų centras suteiks galimybę įgyti verslumo įgūdžių nepriklausomai nuo to, kokią specialybę jie studijuoja. Čia studentai galės gauti konsultacijų karjeros klausimais, sulauks pagalbos ieškant praktikos  vietų verslo įmonėse ir kitose organizacijose.

„Studentams taip pat organizuosime įvairius mokymus, seminarus bei interaktyvias sesijas, kviesime realizuoti savo talentus verslo idėjų konkursuose“, – teigia dr. O. Stripeikis.

Verslo įmonėms, ieškančioms praktikantų ir darbuotojų, centras padės susisiekti su talentingais ir kompetentingais studentais, kurių kontaktai bus registruojami specialioje duomenų bazėje.

Susidomėjusius VDU Verslo praktikų centro veikla kviečiame kreiptis į jo direktorių dr. Osvaldą Stripeikį (tel. 8 680 97611, el. paštas o.stripeikis@vpc.vdu.lt).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.