Konkursinis mokslo finansavimas

 

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paskelbti H2020 „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ kvietimai. Temos: „WIDESPREAD-02-2018: Support to JPI Urban Europe“, „WIDESPREAD-03-2018: Twinning“, „WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2“. Paraiškos teikiamos iki  2018 m. lapkričio 15 d. 17 val. (Briuselio laiku). Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas paramai rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas gauti. Dokumentų pateikimo terminas iki 2018 m. spalio 15 d. 17 val. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Italijos užsienio reikalų ministerija kviečia gauti paramą trumpalaikiams vizitams 2018 metais į Italijos universitetus i mokslinių tyrimų centrus. Paraiškas priima Italijos kultūros institutas iki š. m. rugsėjo 15 d. Daugiau informacijos.
 • COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams planuojama skirti 180 000 eurų, vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o sklaidos projektui – iki 20 000 eurų. Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 5 d. 16 val. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Kvietimas teikti paraiškas MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2). Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 1 d. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Paskelbtas programos „Horizontas 2020“ kvietimas teikti paraiškas Marie Skłodowska-Curie individualioms stipendijoms (MSCA IF) gauti. Pretenduoti gauti MSCA IF gali visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių patyrę tyrėjai (t. y. turintys daktaro laipsnį ir (arba) daugiau nei 4 metus mokslinio darbo patirties), atitinkantys mobilumo taisyklę. Paraiškos teikiamos iki  2018 m. rugsėjo 12 d. Daugiau informacijos.
 • SwafS-09-2018-2019 temai aktualus Lietuvos mokslo tarybos gautas partnerystės pasiūlymas iš Strasbūro universiteto (Prancūzija). Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas Flandrijos mokslo fondo kvietimas įsitraukti į ekspertinę veiklą. Daugiau informacijos.

Informacija

 • Europos gynybos agentūra, bendradarbiaudama su Europos komisija ir kitomis institucijomis sukonsolidavo visą informaciją apie galimus ES finansavimo šaltinius gynybos srities projektams vienoje vietoje. Nuoroda.
 • Europos Komisijos paskelbė konsultacijas dėl būsimos 9 BP programos. Numatoma, kad naujajame finansavimo periode po 2020 metų ES dėmesys bus koncentruojamas į didelio masto problemas, sprendžiančias į misijas orientuotus mokslinius tyrimus ir inovacijas. EK užsakymu prof. Mariana Mazzucato parengė studiją „Į misijas orientuoti moksliniai tyrimai ir inovacijos ES“, kuri projektuoja būsimą ES bendrąją tyrimų ir inovacijų programą. Nuoroda į studiją.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos energetikos institutas skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Pridedama VDU konkurso nuostatai, paraiškos forma ir ekspertų vertinimo formos. Plačiau.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2018 m. VDU konkursai

 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas (numatoma skelbti 2018 m. rudenį išvykoms nuo 2018 gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.).
 • Aktyviausių doktorantų konkursas (numatoma skelbti 2018 m. gruodžio mėn.).
 • Klasterių mokslo projektų konkursas (įvykęs). Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas (įvykęs). Konkurso nuostatai.

2017 m. įvykę VDU konkursai

2016 m. įvykę VDU konkursai