Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paskelbti H2020 „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ kvietimai. Temos: „WIDESPREAD-02-2018: Support to JPI Urban Europe“, „WIDESPREAD-03-2018: Twinning“, „WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2“. Paraiškos teikiamos iki  2018 m. lapkričio 15 d. 17 val. (Briuselio laiku). Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas paramai rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas gauti. Dokumentų pateikimo terminas iki 2018 m. spalio 15 d. 17 val. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas planuojamai užsienio tyrėjų pritraukimo programai. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gegužės 26 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinis programos M-ERA.NET 2 („Nuo medžiagų mokslo ir inžinerijos iki inovacijų Europoje“) 2018 metų kvietimas teikti paraiškas. Trumpąsias paraiškas anglų kalba galima teikti iki 2018 m. birželio 12 d. 12 val. (Centrinės Europos laiku – CET). Daugiau informacijos.
 • 2018 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gegužės 31 d. 17 val. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Italijos užsienio reikalų ministerija kviečia gauti paramą trumpalaikiams vizitams 2018 metais į Italijos universitetus i mokslinių tyrimų centrus. Paraiškas priima Italijos kultūros institutas iki š. m. rugsėjo 15 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti mokslinių tyrimų projektų, kurie bus įgyvendinami pagal dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“, paraiškas finansavimui 2019–2020 m. gauti. Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendro Lietuvos ir Prancūzijos projekto tyrėjų trumpalaikių vizitų (iki 1 mėn. trukmės) į partnerio instituciją Prancūzijoje ar Lietuvoje kelionės išlaidoms ir dienpinigiams apmokėti. Moksliniams tyrimams vykdyti ir kitoms veikloms lėšos iš programos neskiriamos. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gegužės 17 d. 17 val. Daugiau informacijos.
 • COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Kvietimas teikti paraiškas MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2). Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 1 d. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Paskelbtas konkursas Vokietijos aplinkosaugos fondo (DBU) stipendijoms podiplominėms stažuotėms Vokietijoje gauti. Skelbimas aktualiausias paskutinių kursų magistrantams, doktorantams bei neseniai baigusiems magistrantūros studijas. Paraiškos teikiamos iki  2018 m. rugpjūčio 1 d. Daugiau informacijos.
 • SwafS-09-2018-2019 temai aktualus Lietuvos mokslo tarybos gautas partnerystės pasiūlymas iš Strasbūro universiteto (Prancūzija). Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas Flandrijos mokslo fondo kvietimas įsitraukti į ekspertinę veiklą. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas konkursas 2018 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti. Stipendijos  skiriamos mokslininkams, mokslo laipsnį įgijusiems ne anksčiau kaip  prieš 5-erius metus (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros  atostogos), jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti. Iki paraiškų pateikimo konkurso dalyviai privalo būti dalyvavę pirminiuose mokymuose ir kartu su konkurso dokumentais pateikti ketinimų protokolą (įsipareigojimą) dalyvauti antriniuose mokymuose. Pirminiai mokymai vyks 2018 m. gegužės 9 d. 14 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Paraiškos priimamos 2018 m. gegužės 10 d. – birželio 10 d. Daugiau informacijos.

Informacija

 • Europos gynybos agentūra, bendradarbiaudama su Europos komisija ir kitomis institucijomis sukonsolidavo visą informaciją apie galimus ES finansavimo šaltinius gynybos srities projektams vienoje vietoje. Nuoroda.
 • Europos Komisijos paskelbė konsultacijas dėl būsimos 9 BP programos. Numatoma, kad naujajame finansavimo periode po 2020 metų ES dėmesys bus koncentruojamas į didelio masto problemas, sprendžiančias į misijas orientuotus mokslinius tyrimus ir inovacijas. EK užsakymu prof. Mariana Mazzucato parengė studiją „Į misijas orientuoti moksliniai tyrimai ir inovacijos ES“, kuri projektuoja būsimą ES bendrąją tyrimų ir inovacijų programą. Nuoroda į studiją.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos energetikos institutas skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Pridedama VDU konkurso nuostatai, paraiškos forma ir ekspertų vertinimo formos. Plačiau.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2018 m. VDU konkursai

 • Klasterių mokslo projektų konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas. Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas (planuojamas 2018 m. rudenį).
 • Aktyviausių doktorantų konkursas (planuojamas 2018 m. gruodžio mėn.).

2017 m. įvykę VDU konkursai

2016 m. įvykę VDU konkursai