Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Kvietimas teikti paraiškas dėl mokslo vadybininkų vizitų finansavimo (LINO LT). Paraiškos priimamos nuolatos. Bus finansuoti 8 vizitai. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. lapkričio 14 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. lapkričio 14 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti“. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. lapkričio 14 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje“. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. lapkričio 14 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinis paraiškų konkursas „Sintezė“ (angl. Synthesis) pagal Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą BONUS. Paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. lapkričio 9 d. 17 val. CET (Centrinės Europos laiku). Pareiškėjai, planuojantys teikti paraiškas pagal šį kvietimą, jas turės užregistruoti iki 2017 m. spalio 9 d. 17 val. CET. Daugiau informacijos.
 • LINO LT kvietimą teikti paraiškas dar vienai vizitų grupei finansuoti. Naujasis kvietimas yra skirtas paremti Lietuvos tyrėjų išvykoms į renginius ir konsultacijas užsienyje. Paraiškos LINO LT konkursui priimamos nuolatos ir vertinamos ne rečiau kaip kas 45 dienas. Daugiau informacijos.
 • „Daina“ – pirmasis bendras Lietuvos mokslo tarybos  ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centro (lenk. Narodowe Centrum Nauki, toliau – NCN) kvietimas teikti paraiškas bendriems mokslo projektams, kuriuos įgyvendins jungtinės abiejų šalių mokslininkų grupės. Pretenduoti gauti finansavimą bendriems projektams galės visų mokslo sričių tyrėjai, tačiau bus remiami tik fundamentiniai tyrimai. Paraiškas bus galima teikti 2017 rugsėjo 15 – gruodžio 15 dienomis. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2). Projektu siekiama ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų išš mokslo ir verslo sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus ir Europos tyrimų erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių paraiškų skaičių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gegužė–2019 m. balandis. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environments) kvietimas teikti paraiškas. Paraiškas galima teikti pagal 3 paskelbtas kvietimo temas: Fizinės aplinkos kaita, Socialinės ir ekonominės aplinkos kaita, Politinės ir kultūrinės aplinkos kaita. Paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. lapkričio 30 dienos 14 val. (CET). Daugiau informacijos.
 • Europos  Komisijos Europos gynybos fondas (angl. European Defence Fund, EDF) paskelbė paraiškų konkursus finansuoti parengiamųjų priemonių projektus moksliniams tyrimams gynybos srityje atlikti (angl. Preparatory Action on Defence Research, PADR). EDF veiklą pradėjo 2017 m. birželio 7 d. Europos Komisija EDF įsteigė siekdama efektyvinti nacionalines šalių narių investicijas į mokslinius tyrimus gynybos srityje, prototipų vystymą ir gynybos įrangos ir technologijų įsigijimus. Daugiau informacijos rasite Europos Komisijos tinklalapyje.
 • Paskelbti programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo skatinimas” (angl. Spreading excellence and widening participation, H2020-WIDESPREAD-2016-2017) kvietimai teikti paraiškas: „WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“ ir „WIDESPREAD-05-2017: Twinning“. Paraiškas pagal „WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“ kvietimą galima teikti iki 2017 m. lapkričio 15 d., 17 val. Briuselio laiku. Daugiau informacijos.

 VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2017 m. VDU konkursai

2016 m. įvykę VDU konkursai

2015 m. įvykę VDU konkursai