Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Iki 2017 m. balandžio 27 d. 16 val. priimamos paraiškos paramai mokslinėms išvykoms į užsienį gauti. Daugiau informacijos.
 • 2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo (visose srityse) projektams vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 31 d. 17 val. Finansuojamos mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos, įskaitant vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei kviestines paskaitas. Daugiau informacijos.
 • Balandžio 5 d. 10 val. Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos ir Lietuvos–Ukrainos programos informacinis renginys. Daugiau informacijos.
 • 2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos mokslo projektams vykdyti. Daugiau informacijos.
 • Programos NORFACE T2S kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 5 d. Daugiau informacijos LMT puslapyje. Daugiau informacijos anglų kalba.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska Curie veiklą „Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“. Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie veiklos (MSCA) „Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“ (angl. Research and Innovation Staff exchange (RISE)) kvietimas teikti paraiškas. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. balandžio 15 d. 17 val. Briuselio laiku. Daugiau informacijos.
 • Vilniuje balandžio 7 d. vyks konferencija „Marie Skłodowska-Curie veiklos“: 20-ies metų investicijos į tyrėjų karjerą“. Kviečiame šš. m. balandžio 7 d. (Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius) dalyvauti konferencijoje „Marie Skłodowska-Curie veiklos“: 20-ies metų investicijos į tyrėjų karjerą“. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2). Projektu siekiama ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų išš mokslo ir verslo sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus ir Europos tyrimų erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių paraiškų skaičių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gegužė–2019 m. balandis. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • Paskelbtas antrasis Latvijos-Lietuvos 2014-2020 programos kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d. Daugiau informacijos.
 • Italijos Respublikos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos kvietimas kreiptis dėl Italijos ir užsienio šalių dėstytojų, ekspertų, mokslininkų trumpalaikių (iki 8 d.)  vizitų, dalyvavimo tyrimų projektuose, paskaitose, seminaruose finansavimo. Kandidatai  dokumentus iki 2017 m. rugsėjo 15 d. turi pateikti Italijos ambasadai Vilniuje. Detalesnė informacija pridedama rašte ir atmintinėje. Detalesnės informacijos teirautis Italijos Respublikos ambasadoje Vilniuje (el. ambasciata.vilnius@esteri.it) .
 • Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, antrasis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2017 m. kovo 20 d. Paskutinė paraiškų teikimo diena – 2017 m. gegužės 22 d. 16:00 val. Lietuvos laiku. Daugiau informacijos.
 • Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas paramai užsieniečiams dėstytojams. Parama atvykstantiems užsienio dėstytojams ir mokslininkams – tai veikla, pagal kurią skiriama parama kviestiniams dėstytojams iš užsienio, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą. Paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimą, paramos dydžius ir atsiskaitymo tvarką  reglamentuoja „Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašas“. Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyksta atitinkamais metais nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Parama užsienio piliečių studijoms antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Daugiau informacijos.
 • Europos Komisija ir Estijos mokslo taryba birželio 13 d. rengia seminarą „Kaip geriausiai pritraukti talentingus mokslininkus?“  Preliminari renginio „Kaip geriausiai pritraukti talentingus mokslininkus?“ programa. Registracija į renginį – elektroninė. Visi dokumentai skelbiami „Euraxess“ tinklalapyje.
 • „Baltic American Freedom Foundation“ kviečia teikti paraiškas gauti tyrėjo stipendijai, skirtai paremti mokslininkus bei mokslinių tyrinėjimų specialistus, atliekančius nepriklausomus tyrimus arba bendradarbiaujančius su kitais tyrimų projektais Jungtinėse Valstijose. Paraiškos priimamos iki balandžio 1 d. Daugiau informacijos.
 • Tarptautinis Matsumae fondas (Japonija) kviečia vykdyti tyrimus gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse. Tarptautinis Matsumae fondas (Matsumae International Foundation, MIF) kviečia teikti paraiškas pagal MIF mokslinių tyrimų programą ir gavus finansavimą kartu su partneriais Japonijoje imtis inovatyvių tyrimų prioritetinėse gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Daugiau informacijos.
 • 2017 metais Lietuvos mokslininkės turės galimybę kandidatuoti L’Oréal Baltic stipendijai gauti pagal programą Mokslo moterims (For Women in Science), kuri parengta bendradarbiaujant su Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos nacionaline UNESCO komisija. Daugiau informacijos.
 • Priimamos paraiškos pagal „UEFA Research Grant Programme“ – skirtą futbolo tyrimams iš įvairių akademinių perspektyvų. Prie paraiškos reikia pridėti nacionalinės futbolo federacijos palaikymo raštą, dėl kurio reikėtų kreiptis į Lietuvos futbolo federacijos atstovą Vytautą Žirgutį (v.zirgutis@lff.lt). Paraiškos priimamos iki 2017 metų kovo 31 dienos. (Daugiau informacijos paspaudus nuorodą).
 • Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas „Erasmus+“ programos veikloms 2017 metams.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2017 m. VDU konkursai

2016 m. įvykę VDU konkursai

2015 m. įvykę VDU konkursai