Konkursinis mokslo finansavimas

 

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Paskelbtas VIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019–2022 metais įgyvendinti. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 11 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas vizitui į daktaro disertacijos gynimą 2019 metais. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 11 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais. Galimi dalyviai: užsienio mokslo ir studijų institucijos patyrę (mokslo laipsnį įgiję ne mažiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) mokslininkai. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 11 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas “CHIST-ERA“ programos kvietimas teikti paraiškas. Kvietimo temos: „Analoginiai skaičiavimai dirbtiniam intelektui“ (angl. Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)), „Išmanusis skaičiavimų paskirstymas dinaminiuose tinkluose“ (angl. Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)). Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. sausio 15 d. 17 val. (CET). Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas išvykoms į mokslo renginius 2019 metais. Galimi dalyviai: Lietuvos patyrę (mokslo laipsnį įgiję ne mažiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) ir jaunieji mokslininkai (mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) bei doktorantai. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 12 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas mokslinėms stažuotėms 2019 metais. Galimi dalyviai: Lietuvos patyrę (mokslo laipsnį įgiję ne mažiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) ir jaunieji mokslininkai (mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) bei doktorantai. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 12 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2019 metais gauti. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 17 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas Baltijos mokslinių tyrimų programos (angl. Baltic Research Programme) pirmasis kvietimas. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. sausio 31 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinės programos QuantERA kvietimas teikti paraiškas. Trumposios ir išsamiosios paraiškospriimamos iki 2019 m. vasario 18 d. 17 val. CET. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti trumpąsias paraiškas tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 19 d. 17 val. CET programos FLAG-ERA elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2019 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. sausio 31 d., išsamiosios – iki 2019 m. liepos 1 d. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Kvietimas teikti paraiškas MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2). Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 1 d. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • SwafS-09-2018-2019 temai aktualus Lietuvos mokslo tarybos gautas partnerystės pasiūlymas iš Strasbūro universiteto (Prancūzija). Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas Flandrijos mokslo fondo kvietimas įsitraukti į ekspertinę veiklą. Daugiau informacijos.
 • Jeilio universitetas paskelbė Juozo P. Kazicko podoktorantūros stažuočių 2018–2019 m. paraiškų konkursą. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 1 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas registruotis ekspertinėms veikloms technologijų ir naujų produktų vertinimui. Paraiškos teikiamos iki 2018 gruodžio 14 d. Reikalingi dokumentai: CV ir trumpas veiklos aprašymas. Daugiau informacijos: edvinas.samys@vdu.lt ir šioje nuorodoje.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos energetikos institutas skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Pridedama VDU konkurso nuostatai, paraiškos forma ir ekspertų vertinimo formos. Plačiau.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2018 m. VDU konkursai

2017 m. įvykę VDU konkursai

2016 m. įvykę VDU konkursai