Konkursinis mokslo finansavimas

 

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Europos mokslo taryba paskelbė kvietimus teikti paraiškas dotacijos pradedantiesiems (Starting Grant) ir sinergijos dotacijos (Synergy Grant). Paraiškos priimamos iki 2018 m. spalio 17 d. (dotacijos pradedantiesiems) ir iki 2018 m. lapkričio 8 d. (sinergijos dotacijoms). Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2019 metais gauti. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. spalio 19 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbti H2020 „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ kvietimai. Temos: „WIDESPREAD-02-2018: Support to JPI Urban Europe“, „WIDESPREAD-03-2018: Twinning“, „WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2“. Paraiškos teikiamos iki  2018 m. lapkričio 15 d. 17 val. (Briuselio laiku). Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. spalio 22 d. 24 val. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas paramai rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas gauti. Dokumentų pateikimo terminas iki 2018 m. spalio 15 d. 17 val. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Kvietimas teikti paraiškas MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2). Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 1 d. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • SwafS-09-2018-2019 temai aktualus Lietuvos mokslo tarybos gautas partnerystės pasiūlymas iš Strasbūro universiteto (Prancūzija). Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas Flandrijos mokslo fondo kvietimas įsitraukti į ekspertinę veiklą. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas studentams, tyrėjams ir menininkams teikti paraiškas Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės stipendijoms (Swiss Government Excellence Scholarships) valstybinėse Šveicarijos mokslo ir studijų institucijose 2019–2020 akademiniais metais gauti. Dokumentų pateikimo terminas iki 2018 m. lapkričio 15 d. Daugiau informacijos.
 • Baltijos-Amerikos Laisvės fondas kviečia teikti paraiškas tyrėjų stipendijai gauti. Stipendija skirta mokslinių tyrimų finansavimui JAV. Paraiškų pateikimo terminas iki 2018 m. spalio 30 d. Daugiau informacijos.

Informacija

 • Europos gynybos agentūra, bendradarbiaudama su Europos komisija ir kitomis institucijomis sukonsolidavo visą informaciją apie galimus ES finansavimo šaltinius gynybos srities projektams vienoje vietoje. Nuoroda.
 • Europos Komisijos paskelbė konsultacijas dėl būsimos 9 BP programos. Numatoma, kad naujajame finansavimo periode po 2020 metų ES dėmesys bus koncentruojamas į didelio masto problemas, sprendžiančias į misijas orientuotus mokslinius tyrimus ir inovacijas. EK užsakymu prof. Mariana Mazzucato parengė studiją „Į misijas orientuoti moksliniai tyrimai ir inovacijos ES“, kuri projektuoja būsimą ES bendrąją tyrimų ir inovacijų programą. Nuoroda į studiją.

Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos energetikos institutas skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Pridedama VDU konkurso nuostatai, paraiškos forma ir ekspertų vertinimo formos. Plačiau.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2018 m. VDU konkursai

 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d., finansavimo konkursas. Paraiškos teikimos iki 2018 m. spalio 22 d. 17 val. Konkurso nuostatai. Paraiškos forma. Ataskaitos forma.
 • Aktyviausių doktorantų konkursas (numatoma skelbti 2018 m. gruodžio mėn.).
 • Klasterių mokslo projektų konkursas (įvykęs). Konkurso nuostatai.
 • Doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių), kurios įvyks nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d., finansavimo konkursas (įvykęs). Konkurso nuostatai.

2017 m. įvykę VDU konkursai

2016 m. įvykę VDU konkursai