Konkursinis mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) kvietimai

 • Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo 12 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. vasario 28 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska-Curie RISE veiklą. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo 21 d. 17 val. Briuselio laiku. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Daugiau informacijos.
 • Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Daugiau informacijos.
 • Italijos užsienio reikalų ministerija kviečia gauti paramą trumpalaikiams vizitams 2018 metais į Italijos universitetus i mokslinių tyrimų centrus. Paraiškas priima Italijos kultūros institutas nuolat iki š. m. rugsėjo 15 d. Daugiau informacijos.
 • ICRC paskelbė paraiškų konkursą atlikti mokslinius tyrimus kibernetinio saugumo srityje. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo 4 d. Daugiau informacijos.
 • Paskelbtas kvietimas teikti mokslinių tyrimų projektų, kurie bus įgyvendinami pagal dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“, paraiškas finansavimui 2019–2020 m. gauti. Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendro Lietuvos ir Prancūzijos projekto tyrėjų trumpalaikių vizitų (iki 1 mėn. trukmės) į partnerio instituciją Prancūzijoje ar Lietuvoje kelionės išlaidoms ir dienpinigiams apmokėti. Moksliniams tyrimams vykdyti ir kitoms veikloms lėšos iš programos neskiriamos. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gegužės 17 d. 17 val. Daugiau informacijos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) kvietimai

 • Kvietimas teikti paraiškas MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 30 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2). Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo. Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 1 d. Daugiau informacijos.
 • Kvietimas teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ lėšoms gauti. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo 1 d. Daugiau informacijos.

Kiti kvietimai

 • SwafS-09-2018-2019 temai aktualus Lietuvos mokslo tarybos gautas partnerystės pasiūlymas iš Strasbūro universiteto (Prancūzija). Daugiau informacijos.
 • Paskelbti programos “Horizontas 2020” srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ 2018 – 2020 m. (angl. Science with and for Society) kvietimai teikti paraiškas nuo 2017 m. gruodžio 5 d.  iki 2018 m. d. balandžio 10 d. Daugiau informacijos.
 • Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro kvietimas teikti paraiškas, stiprinančias mokslinį Vokietijos ir Baltijos valstybių bendradarbiavimą, taip pat Estijos, Latvijos bei Lietuvos mokslinį tarpusavio bendradarbiavimą. Remiami bet kurios mokslo srities projektai, vykdomi įvairiomis formomis, pvz., paskaitos, seminarai, tyrimų projektai, konferencijos, publikacijos, kt. (projekto finansavimas iki 5000 EUR). Paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo 15 dienos. Daugiau informacijos.

 Bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI mokslo projektų finansavimas

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos energetikos institutas skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti. Pridedama VDU konkurso nuostatai, paraiškos forma ir ekspertų vertinimo formos. Plačiau.

VDU Mokslo fondo konkursai

Universitete yra įsteigtas Mokslo fondas, kurio tikslas yra skatinti universiteto mokslininkų, menininkų, dėstytojų ir doktorantų mokslinę veiklą, kelti mokslo produkcijos kokybę, skatinti tarptautinį mobilumą. Kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs konkursai.

2017 m. VDU konkursai

2016 m. įvykę VDU konkursai