Apie mokslą ir tyrimus VDU

Per dvidešimt septynerius gyvavimo metus Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžią nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirtį. Universiteto mokslininkai priklauso įvairių mokslo sričių bei krypčių nacionalinėms bei tarptautinėms profesinėms asociacijoms, rengia ir skelbia mokslo publikacijas pripažintose Lietuvos ir užsienio leidyklose, organizuoja įvairias tarptautines konferencijas, simpoziumus, seminarus bei kitus mokslo renginius.

Už dalyvavimą moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinę plėtrą, pasiekimus ir nuopelnus kelioms dešimtims VDU mokslininkų įteikta reikšmingų premijų bei apdovanojimų, tarp jų – Nacionalinė mokslo bei Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premijos.

VDU stiprybė – gebėjimas į įvairias mokslines veiklas įjungti jaunuosius mokslininkus, universiteto doktorantams suteikiant palankias sąlygas ne tik gilinti konkrečios mokslų krypties teorines ir metodologines žinias, bet ir atlikti tarptautinės reikšmės mokslinius tyrimus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir stažuotėse užsienyje, dėstyti paskaitas bei vesti seminarus ne tik savo, bet ir partneriniuose užsienio universitetuose. Po universiteto atkūrimo Lietuvos ir pasaulio mokslininkų gretas papildė jau beveik 700 jaunų bei perspektyvių mokslo daktarų.

Nuo 2008 m. siekiant integruoti įvairių sričių mokslo tyrimus, Vytauto Didžiojo universitete pradėti kurti mokslo ir tyrimų klasteriai t.y. pradėtos formuoti įvairių sričių mokslininkų grupės, kurios atlieka bendrus tyrimus. Šiuo metu universitete veikia 40 mokslo klasterių.

Trumpai apie mokslo tyrimus VDU

    • VDU sutelkti 40 mokslo ir tyrimų klasterių menų, biomedicinos ir fizinių, humanitarinių bei socialinių mokslų srityse.
    • Universitetas leidžia 20 mokslo žurnalų: 18 jų yra įtraukti į tarptautines duomenų bazes. Su kitomis institucijomis VDU leidžia 3 periodinius mokslo leidinius.

Kviečiame pasivaikščioti po Vytauto Didžiojo universiteto erdves, kuriose vyksta moksliniai tyrimai, paskaitos ir praktiniai užsiėmimai.

Daugiau informacijos

Mokslo ir inovacijų departamentas

  • K. Donelaičio g. 52 – 303, 44244 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 946, (8 37) 209 815
  • El. paštas mokslas@vdu.lt