Aktualūs mokslo dokumentai

VDU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarka, kiti aktualūs dokumentai:

Pedagoginių vardų, profesoriaus ir asocijuoto emeritų, garbės profesoriaus, garbės daktaro vardo, vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo tvarka ir nuostatai:

VDU mokslo (meno) finansavimas

***

Daugiau dokumentų, VDU darbuotojams aktualios informacijos apie mokslo (meno) veiklą, doktorantūros studijas galite rasti intranete, VDU Mokslo skiltyje „Mokslo tarnybos diskusijos“ (prieinama tik VDU darbuotojams, jungiantis prie „FirstClass“ intraneto sistemos)