Aktualūs mokslo dokumentai

VDU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarka, kiti aktualūs dokumentai:

Pedagoginių vardų, profesoriaus ir asocijuoto emeritų, garbės profesoriaus, garbės daktaro vardo, vizituojančio profesoriaus statuso suteikimo tvarka ir nuostatai:

VDU mokslo (meno) finansavimas

***

Daugiau dokumentų, VDU darbuotojams aktualios informacijos apie mokslo (meno) veiklą, doktorantūros studijas galite rasti intranete, VDU Mokslo skiltyje „Mokslo ir inovacijų departamento diskusijos“ (prieinama tik VDU darbuotojams, jungiantis prie „FirstClass“ intraneto sistemos)