Laisvės premijos įteiktos V. Adamkui ir V. Landsbergiui

747

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, istorinėje Lietuvos Respublikos (LR) Seimo Kovo 11-osios Akto salėje, po iškilmingo Laisvės gynėjų dienos minėjimo, įteiktos 2016 metų Laisvės premijos.

Seimas, vadovaudamasis Laisvės premijos įstatymo 2 straipsniu ir Laisvės premijų komisijos 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimu, nutarė 2016 m. Laisvės premijas skirti Prezidentui, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Tarybos pirmininkui VDU Atkūrimo tarybos garbės nariui, VDU garbės daktarui Prezidentui Valdui Adamkui ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui – aukščiausiam Lietuvos Respublikos pareigūnui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, VDU garbės daktarui profesoriui Vytautui Landsbergiui.

VDU bendruomenė didžiuojasi ir vertina Laisvės premijų laureatų ir vienų iškiliausių šių laikų politikų indėlį į laisvos demokratinės Lietuvos valstybės formavimą.

1989 metais Valdas Adamkus dalyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą ir yra VDU Atkūrimo tarybos garbės narys. 2001 m. Valdui Adamkui suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas. Nuo 2010 m. birželio mėn. Valdas Adamkus yra Vytauto Didžiojo universiteto tarybos pirmininkas. Profesoriui, habilituotam humanitarinių mokslų daktarui, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo akto signatarui Vytautui Landsbergiui VDU Garbės daktaro regalijos įteiktos 1992 m.

Apie LR Laisvės premiją

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos laisvės premijos įstatymu, 2011 m. rugsėjo 15 d. įsteigta Laisvės premija. Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. Pretendentais Laisvės premijai gauti gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai, viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, nusipelnę laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms.

Laisvės premija įteikiama Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją. Pirmoji Laisvės premija 2011 m. skirta Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, antroji – 2012 m. skirta Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui, trečioji – 2013 m. skirta kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui, ketvirtoji – 2014 m. skirta Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michnikui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.