VDU brazilų kovos meno klubas „Kaunas Capoeira“

Capoeira (tariama „kapueira“) – brazilų kovos menas, sujungiantis šokį, muziką ir akrobatiką. Capoeira gimtinė – Brazilija, bet jos šaknys – Afrikoje. XVI a. jis atkeliavo kartu su Afrikos vergais. Negalėdami apsiginti nuo šeimininkų ginklų ir negalėdami susivienyti dėl skirtingų kultūrų, vergai neturėjo galimybės kovoti prieš nelaisvę, tačiau po darbo dienos jie rinkdavosi prie ugnies šokti ir dainuoti. Vyrai šoko ritualinius kovos šokius, kurie greitai peraugo į kovines treniruotes, maskuojamas choreografiniais elementais.

Po trumpos pertraukos, 2011 m. rudenį capoeira grįžo į VDU: klubo užsiėmimuose nariai mokysis ne tik šio kovos meno, bet ir braziliškų šokių – maculelê, capoeira samba, taip pat pažins Brazilijos kultūrą mokydamiesi groti ir dainuoti capoeira dainas. Klube laukiami visi norintys pažinti Brazilijos kultūros paveldą – capoeira – draugiškoje aplinkoje, išlaisvinti savo kūną ir protą.

Apie Capoeira kovos meną

Vergai treniravosi su viltimi, kad capoeira bus jų kelias į laisvę. Capoeira kova dažnai vadinama žaidimu (port. jogo, tariama „žiogiu“). Tai – lyg ritualas, kuris vadinamas roda ir reiškia ratą, kuriame du žmonės atlieka atitinkamus veiksmus. Daugiausia naudojami spyriai, smūgiai kojomis, tačiau taip pat galimi ir smūgiai rankomis, alkūnėmis, pečiais, galva ir net tam tikri imtynių elementai. Visų smūgių, spyrių ir kitų judesių pagrindas – ginga (tariama „džinga“). Visi veiksmai sudaro harmoningas dviejų žaidžiančiųjų judesių kombinacijas. Kovotojai, kurie pasirodo rodoje, yra apsupti dainuojančių ir grojančių žmonių. Pagrindiniai tradiciniai muzikos instrumentai yra: berimbau, atabaque, pandeiro, agogo, reco reco. Muzika nustato kovos ritmą bei suteikia kovojantiesiems energijos.

1888 m. vergai gavo laisvę, tačiau jie nesugebėjo lengvai prisitaikyti prie ekonominio bei socialinio gyvenimo. Capoeiros praktika tapo nelegali, dažnai naudojama kaip gatvės gaujų smurto priemonė. 1892 m. capoeira priskirta prie nusikalstamos veiklos ir uždrausta praktikuoti visoje Brazilijoje.

Mokytojo Bimbos (Mestre Bimba (Manuel dos Reis Machado) – Capoeira Regional stiliaus kūrėjas) dėka, po jo surengtos viešos capoeiros demonstracijos, galutinai įrodžiusios, jog capoeira gali būti ne tik gatvės gaujų smurto įrankiu, bet ir sistemingu, nuosekliu, disciplinuotai dėstomu, estetiškai gražiu, nekeliančiu grėsmės visuomenei kovos menu, 1934 m. ji buvo išbraukta iš baudžiamojo kodekso nusikaltimų sąrašo, o XX a. ketvirto dešimtmečio antroje pusėje viešai pripažinta teisėta sporto šaka bei itin svarbia viešosios Brazilijos kultūros dalimi.

Capoeiros populiarumas Brazilijoje vis augo – dabar ji yra atvirai praktikuojama gatvėse bei įtraukta į mokyklos programas kaip antra sporto šaka po futbolo. 1970 m. pirmą kartą pademonstruotas JAV, dabar šis menas praktikuojamas visoje šalyje.

Capoeira Lietuvoje

Pirma capoeiros grupė Lietuvoje įkurta 2006 m. spalį Vilniuje. Nuo 2007 m. tai – oficialus FICAG (sutr. „Fundação Internacional Capoeira Artes das Gerais“) padalinys Lietuvoje. 2009 m. gegužę capoeira atkeliavo į Kauną.