Tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“

Kolektyvo šokis „Jaunystės verpetas“

Apie mus

1957 m. Kauno Radijo gamyklos darbininkų visuomenininkų iniciatyva susikūręs tautinių šokių ratelis per pirmą savo veiklos dešimtmetį surengęs daugiau kaip 500 koncertų pelnė tarptautinį pripažinimą, o 1974 m. jam suteiktas „Žilvičio“ vardas. 1997 m. ansamblio globą perėmė Vytauto Didžiojo universitetas suteikdamas patalpas repeticijoms, skirdamas materialinį pagrindą bei remdamas meninių programų ruošimą. 2007 m. ansamblis šventė 50-ies metų jubiliejų. Sukakties minėjimui skirto koncerto ir kitus vaizdo įrašus galite rasti ansamblio svetainėje.

VDU studentų tautinių šokių ansamblyje yra apie 60 dalyvių – šokėjų, muzikantų, dainininkų. Kolektyvą nuolat papildo nauji, gabūs žmonės, puoselėjantys tautinio meno dvasią. „Žilvitis“ dalyvauja įvairiuose konkursuose ir festivaliuose Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje, Olandijoje, JAV, Rumunijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Anglijoje, Kanadoje ir kitose šalyse, koncertuoja universiteto ir Kauno miesto renginiuose. 1999 m. už aukštus kūrybinius pasiekimus „Žilvičiui“ įteiktas aukščiausias mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimas Lietuvoje – „Aukso paukštė“. 2005 m. Lietuvių liaudies kultūros centro organizuotame jaunimo tautinių šokių konkurse „Kadagys“ ansamblis pelnė garbingiausią – laureato vardą.