Folkloro ansamblis „Linago“

Nuo pat įkūrimo 1991 m., ansamblis yra visų Lietuvos ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių, folkloro festivalių „Baltica“, „Atataria lamzdžiai“ dalyvis, ne kartą koncertavęs Latvijoje, Kaliningrade, Lenkijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Italijoje. „Linago“ vykdo bendrus projektus su Rygos folkloro ansambliu „Dandari“: organizuoja folkloro šokių festivalį „Pa Peteram“, renginius, skirtus pažymėti „Baltų vienybės“ bei Latvijos Nepriklausomybės dienai. 2010 m. liepos mėnesį „Linago“ dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Podlaska oktava kultur“ Balstogėje (Lenkija). Ansamblis nuolat kviečiamas koncertuoti įvairiuose VDU, Kauno, bei Lietuvos kultūriniuose renginiuose. „Linago“ taip pat organizuoja ir švenčia kalendorines šventes – Užgavėnes, Jurgines, Rasas, Vėlines, veda Advento vakarones.

Apie ansamblio vadovę

Laimutė Stasė Proškutė – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslu fakulteto Etnologijos ir folkloristikos mokslų magistrė, 1991 m. įkūrė ansamblį ir jam iki šiol sėkmingai vadovauja. Vadovė sukūrė unikalią, visus Lietuvos etnografinius regionus atspindinčią tautinių kostiumų kolekciją, sukomplektavo gausų liaudies muzikos instrumentų rinkinį. Išleido tris kalendorius (2009, 2010 ir 2011 m.) su „Linago“ ansamblio tautinių kostiumų fotografijomis. Įrašė 3 kompaktines plokšteles:

  • VDU Folkloro ansamblis. // Sutartinės, dainos, šokiai. (Bonifa, 2001),
  • Dūno upe lylio. Sutartinės. (Drauge su kitais Kauno bei Vilniaus folkloro kolektyvais.) Kaunas, 2009.
  • Žėri blizga galionėliai. Lietuvių liaudies dainos ir instrumentinė muzika. Pasaulio lietuvių centras, Kaunas, 2010.

Enciklopedinio leidinio „Lietuvos etnografiniai“ regionai bendraautorė. (L. S. Proškutė Tautinis kostiumas. // Lietuvos etnografiniai regionai. Šviesa, 2010.), trečiojo studentų folkloro festivalio „O kieno žali sodai 2010“ organizatorė.

Vadovė skaito paskaitas, organizuoja ir veda seminarus tautinio kostiumo bei etninės muzikos temomis, rengia viešus ansamblio pasirodymus, organizuoja folkloro festivalius.

1991-2008 m. su ansambliu „Linago“ suorganizavo 11 tautosakinių ekspedicijų įvairiuose Lietuvos rajonuose.