Akademinis studentų teatras

Visi mylintys teatrą, besidomintys vaidybos menu bei norintys prisijungti prie veiklos kviečiami rašyti arba skambinti teatro vadovui Vaidui Maksvyčiui.

Apie VDU akademinį teatrą

VDU akademinis studentų teatras dienos šviesą išvydo 2006 m. rudenį. 2011–2012 m. m. teatrą sudarė keliolika narių iš įvairių universiteto fakultetų. Teatras dirbo studijiniu principu: nariai mokėsi psichologinio teatro pagrindų, studijavo Konstantino Stanislavskio bei Michailo Čechovo aktoriaus saviruošos metodus, lavino vaizduotę, dėmesį, fantaziją bei įsisavino esminius psichologinius personažo kūrimo principus. Taip pat vyko plastinės pratybos, trenažai, kurti įvairūs etiudai.

Veikla

2008 m. pavasarį pastatyta Jean Anouilh pjesė „Euridikė“ (rež. Agnė Dilytė), parodyta tarptautiniame universitetų teatrų forume „Kartos pėdsakai“.

2009 m. spalio mėnesį kelių VDU Menų fakulteto studentų iniciatyva atkurtas teatras kartu su kitais universiteto menų kolektyvais gruodžio mėnesį Didžiojoje salėje paruošė spektaklį vaikams „Vilko kalėdos“ (rež. Ina Pukelytė). 2010 m. kovą teatro kolektyvas sudalyvavo VDU Menų centro organizuotame festivalyje „Teatras fojė“, kuriame parodė vaidinimą pagal Danilo Charmso apsakymus „Didelio miesto mažų žmonių istorijos“ (rež. Goda Piktytė). 2010 m. spalio mėnesį švęstas naujo kolektyvo vienerių metų gimtadienis, teatro pavadinime atsirado „ERRO“ (lotynų kalba reiškiantis „klajotojai“) vardas.

2011 m. gegužės 14 d., VDU menų galerijoje „101“ įvyko pagal Samuelio Becketto dramą „Anuo laiku“ bei įvairių XX a. dramaturgų tekstus paruošto spektaklio „Vienos dalies sapnas“ (rež. Justinas Kalinauskas) premjera.