Menų centras

Universiteto studentų kūrybines veiklas koordinuoja VDU Menų centras, apjungiantis vizualiųjų, atlikimo ir scenos meno krypčių iniciatyvas.

Vizualieji menai

Kurk, tirk, savanoriauk, atlik praktiką, siūlyk savo iniciatyvas

VDU Menų galerija „101“ (Muitinės g. 7, Kaunas)

  • Parodų, diskusijų, renginių rengimas: bendravimas su menininkais, interviu rengimas, parodų pristatymai, fotografavimas, filmavimas, komunikacijos veiklos ir kita; www.galerija101.lt
  • Kultūrologiniai, sociologiniai tyrimai, video filmų kūrimas, interviu rengimas, puslapio administravimas, fotografavimas, filmavimas ir kita: www.atmintiesvietos.lt

Atlikimo menai

Šok, muzikuok, dainuok, vaidink, koncertuok, keliauk

Repeticijų tvaraštis