Galerija „101“

Ši 2008 m. įkurta meno erdvė, kurios veikla grįsta ne pelno siekiančiais projektais, nukreiptais į tarpdisciplininio meno ir kultūros diskursą, skirta ne tik universiteto akademinei bendruomenei, bet ir kultūrinei Kauno publikai. Pagrindinė galerijos misija – remti ir stiprinti universiteto mokymo, tyrimų ir aptarnavimo tikslus. Galerijoje pristatomi įvairias meno kryptis tiek profesionaliai, tiek mėgėjiškai atstovaujantys Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjai; taip pat plačiai transliuojamos viešosios programos: organizuojamos paskaitos, seminarai, performansai, kūrybinės dirbtuvės, kino ir video meno kūrinių peržiūros, gyvo garso muzikos renginiai.

Bendradarbiaujant su individualiai kuriančiais menininkais, studentais, VDU Menų fakultetu bei pagrindinėmis Kauno kultūros organizacijomis, galerija veikia kaip meno platforma, kurioje įvairaus profilio auditorijos gali dalyvauti kultūrinės patirties mainuose, plėsti meno ir kultūros suvokimo lauką.

Tai akademinė, edukacinė meno institucija, siekianti tapti reikšmingu Kauno miesto kultūros ir meno sklaidos centru. Įtraukdama akademines universiteto pajėgas, galerija pristato profesionalius kultūros procesų vertinimus. Nuo galerijos įkūrimo čia surengta kelios dešimtys Lietuvos ir užsienio menininkų parodų, kino filmų peržiūrų, viešų paskaitų, kūrybinių dirbtuvių, susitikimų su kūrėjais ir diskusijų. Tarp daugelio kitų, čia eksponuota JAV kultūrologės ir medijų menininkės Svetlanos Boym personalinė paroda, unikali budistinio meno kolekcija, Nacionalinės premijos laureato Leono Striogos jubiliejinė paroda.

Galerija prioritetą teikia kontekstinėms parodoms ir tarpdisciplininiams projektams, lydimiems viešų mokslinių paskaitų bei diskusijų. Formuojant platų kultūrinį-mokslinį diskursą ir daugiasluoksnį naratyvą, į projektus siekiama įtraukti skirtingų VDU Menų fakulteto disciplinų (dailė, architektūra, teatras, fotografija, kultūros paveldas, judesio menas, kinas ir t.t.), kitų VDU akademinių padalinių bei visos Lietuvos mokslo ir kultūros institucijų specialistus, mokslininkus, studentus.

Projektinė veikla

Galerijoje „101“ organizuojamos istorinės parodos, pristatančios platų kultūrinį, socialinį kontekstą. Tai – meno ir kultūros istorikų kuruojamos parodos, susijusios su VDU vykdomais moksliniais tyrinėjimais. Galerijoje vyksta šiuolaikinius kūrėjus bei naujausius meno ir kultūros reiškinius pristatantys projektai, viešos paskaitos, seminarai, konferencijos, kino vakarai ir kiti renginiai apie dailę, architektūrą, teatrą, kiną, šokį bei kitas šiuolaikinio meno ir kultūros formas. Galerijoje „101“ vykdomi ir tarpinstituciniai projektai: bendros VDU Menų fakulteto ir Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto studentų bei dėstytojų parodos, studentų projektai. Studentų dalyvavimas galerijos veikloje skatinamas ir atliekant konkrečių disciplinų praktiką, ir savanoriškai padedant organizuoti renginius.

Šalia projektų pristatymų galerijoje organizuojami mažesni renginiai: seminarai, viešos paskaitos, filmų peržiūros, leidinių ir studentų projektų pristatymai.

Tęstiniai projektai

  • „PORTFOLIO: Šiuolaikinio meno pristatymai“. Nuo 2009 metų galerijoje organizuojamos viešosios paskaitos su pradedančiais, mėgėjais ir profesionaliais menininkais.
  • Sovietų meno pristatymai (bendradarbiaujant su Nacionaliniu M.K.Čiurlionio muziejumi). Nuo 2009 metų rugsėjo galerijoje vyksta sovietų meno ir kultūros paskaitos, viešai aptariamos naujausių tyrinėjimų išvados.
  • „Menų virtuvė“ – 2010 m. kovą įkurta galerijos savanorių eksperimentinė erdvė, kurioje vykdomi mažos apimties projektai ir pristatomos eksperimentinės parodos. Pagrindiniai šių renginių organizatoriai ir idėjų generatoriai – galerijos savanoriai – savo aktyvia veikla visuomet paverčia šią erdvę gyvybinga, inovatyvia ir patrauklia.

Parodos ir pristatymai

Per metus galerijoje vidutiniškai surengiama 10–15 parodų. Pačiame Kauno centre esanti meno erdvė visuomet atvira visuomenei aktualiems kultūriniams renginiams. Galerijoje vyksta Tarptautinės Kauno Tekstilės bienalės, Tarptautinio fotografijos festivalio „Kaunas Photo“ parodos, pagrindiniai Kauno Dailės akademijos studentų darbų pristatymai, eksponuojami kitų meno institucijų Lietuvoje kuruojamos parodos.