ELSA VDU

ELSA yra didžiausia pasaulyje nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti teisės studentų asociacija, jungianti daugiau kaip 30 000 teisės studentų bei jaunųjų teisininkų iš daugiau kaip 220 universitetų visoje Europoje. Šiuo metu ELSA narėmis yra 42 valstybės.

Vizija

Teisingas pasaulis, kuriame gerbiamas žmogaus orumas ir kultūrinis savitumas“.

ELSA vertybės

 • Teisinis švietimas
 • Tarptautiškumas
 • Profesionalumas
 • Socialinė atsakomybė

ELSA siekia

 • Skatinti ir plėtoti Lietuvos studentų teisininkų ir jaunųjų teisininkų tarptautinį bendradarbiavimą, gausinti akademines žinias, ugdyti tarpusavio supratimą, iniciatyvą bei atsakomybę.
 • Sukurti platų organizuojamų renginių spektrą, suteikiantį studentams teisininkams ir jauniesiems teisininkams teisinių žinių, profesinių įgūdžių bei skatinantį visuomenės teisinį švietimą.
 • Įgyvendinant ELSA viziją, siekti teisinės visuomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos

ELSA veiklos kryptys

Akademinė veikla (AA)

Tai viena fundamentaliausių ELSA veiklos krypčių. Akademinę veiklą galima laikyti teisinės informacijos sklaidos priemone ir konkrečiu įnašu į teisinio švietimo sritį jungiant teisės teoriją bei praktiką. Žymiausi ELSA Lietuva akademinės veiklos renginiai yra studentų teisės olimpiada „STOP“, teisminio proceso inscenizacija „Start“, nacionalinis esė konkursas „Ciceronas“ bei moksleivių teisinio švietimo programa „MTŠP“.

Seminarai ir konferencijos (S&C)

Tai viena iš pagrindinių ELSA veiklos krypčių, suteikianti teisės studentams galimybę pasisemti teorinių žinių bei diskutuoti apie įvairius teisinius aspektus. Seminarų ir konferencijų veiklos kryptį sudaro šie renginiai:

 • Seminarai
 • Konferencijos
 • Kultūriniai vizitai
 • Teisės mokyklos

Studentų stažuotojų mainų programa (STEP)

Labiausiai tarptautinę organizacijos dimensiją atspindinti ELSA veiklos sritis, organizuojanti ir vykdanti teisės studentų stažuotes užsienyje. Ši programa suteikia galimybę visiems ELSA nariams susipažinti su įvairių šalių teisės sistemomis, skatinti informacijos ir patirties sklaidą Europoje bei lavinti teisinės praktikos įgūdžius.